ہم اسلام کے بارے میں سیکھتے ہیں۔

 • Zar nagrada za učinjeno dobro može biti nešto drugo do dobro?

  Omer ibn Hattab, r.a. pripovijeda: “Jednog dana smo sjedili kod Allahovog Poslanika s.a.v.s., te se iznenada pojavi jedan čovjek izuzetno bijele odjeće, jako crne kose, bez ikakvih znakova putovanja na sebi, a niko od nas ga nije poznavao. Približi se Allahovom Poslaniku s.a.v.s. i sjede pored njega tako

 • Kako se uzima abdest?

  Kada želiš uzeti abdest, zanijeti ga srcem, jer se djela vrednuju prema nijjetu. Allahov Poslanik, خدا آپ کو برکت دے اور انہیں بیچے۔, je rekao: “Djela su prema namjerama.“ (NIJJET) Nijjet se ne izgovara rijecima, jer to nije od sunneta Poslanika, خدا آپ کو برکت دے اور انہیں بیچے۔, vec je to (novotarija) bid’at koga se

 • Onaj ko ostavlja namaz čini nevjerstvo

  Riječ Zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Zekat je jedan od pet stubova islama, odnosno četvrti islamski šart. Zekat su dužni dati oni muslimani i muslimanke, jedanput godišnje određeni dio od svog imetka, čija imovina iznosi kolik jedan nisab u zlatu ili sregram srebra. Ova

 • Onaj ko ostavlja namaz čini nevjerstvo

  Greška je sve ono što je u suprotnosti sa sunnetom ili je pogrešno zaključeno iz nekog šerijatskog argumenta. Neke od grešaka su: Greška je trpiti malu ili veliku nuždu i u tome stanju klanjati, to je suprotno sunnetu Bilježi Muslim od Aiše, radijallahu anha, da je Poslanik, sallallahu

 • اسلام کے پانچ ستون · تین بنیادی اصول · ایمان کی گواہی "لا الہ الا اللہ"

  Kada se kaže da je islamnajmlađa od svih monoteističkih vjera,“ onda je to samo djelimično tačno. Kur’an tvrdi da je prvi čovjek na Zemlji i prvi poslanik bio musliman i da su to bili svi Božiji poslanici i vjerovjesnici, iz čega proizlazi zaključak da je islam najstarija

 • Vlastito Božije ime je Allah. Ono označava Stvoritelja svega što postoji.

  Vlastito Božije ime je Allah. Ono označava Stvoritelja svega što postoji. Ono je u Kur’anu spomenuto 2698 puta. Pored ovog imena, koje se najčešće spominje, postoje i druga Allahova lijepa imenaEl-esmau-l husna, o čemu Kur’an a.š. وہ کہتے ہیں: “Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima

 • Historijat i simbolika obreda hadždža

  Riječ hadž znači cilj, svrha, namjera (sa arapskog kasd). Sa stanovišta islamskog vjernika to je namjera i putovanje u Mekku (današnja Saudijska Arabija) s ciljem obavljanja određenih obreda, u određeno vrijeme i pod određenim uslovima. Danas vlada Saudijske Arabije kontroliše dolazak na Hadž time što izdaje specijalne vize

 • Uvjeti za namaz ( Ezan )

  Prije stupanja u namaz treba ispuniti šest uvjeta ili priprema za namaz. Uvjeti za namaz su: 1. da bude čisto tijelo, odijelo i mjesto gdje če se klanjati, 2. uzeti abdest ili, ako je potrebno, okupati se, 3. biti propisno obučen, 4. na vrijeme klanjati (u namaskom vaktu),…

واپس اوپر کے بٹن پر