یوٹیوب ٹیم

ملک کے زوال کا مظہر

شگون - prof. dr. Šefik Kurdić

Hadisi koji govore o ovom događaju

Od Huzejfe ابن Usejda el-Gaffarija, رضی اللہ عنہ, se prenosi da je rekao: Allahov Poslanik, خدا آپ کو برکت دے اور انہیں بیچے۔, ناس je jednom zatekao, a mi smo se nečeg prisjećali, pa ناس je upitao: “Čega se prisjećate?” Odgovorili smo: “Prisjećamo se Sudnjeg časa.Na to nam reče: “Neće nastupiti dok prije njega ne vidite deset znakova…“ Pa je naveo: Dim, Dedždžala, Životinju, pojavu Sunca sa zapada, silazak Isaa sina Merjemina, alejhi selam, (izlazak) Jedžudža i Medžudža, ملک کی تین تنزلی – jedno na Istoku, jedno na Zapadu i jedno na Arapskom poluostrvu i pojava vatre iz Jemena koja tjera ljude mjestu okupljališta.“1

Hadisi koji govore o propadanju zemlje

U pojedinim predajama je kazano o razlogu propadanja zemlje, na jednom od tri mjesta i to na Arapskom poluotoku.

Od Ummu Seleme, رضی اللہ عنہ, se prenosi da je Vjerovj esnik, خدا آپ کو برکت دے اور انہیں بیچے۔, کہا: “Nakon smrti halife nastat će raskol, pa će doći čovjek od Kurejšija, jedan od stanovnika Medine, u Mekku. I doći će mu Mekkelije i izabrati ga (da bude halifa), a on će odbijati, ali onda će mu dati prisegu između rukna i mekama.2 Potom će na njega biti poslana vojska iz Šama, koja će, kada dođe do pustinje3, biti protjerana u zemlju. I kada to لوگ vide, doći će mu pobožnjaci Šama i skupina stanovnika Iraka, te mu učiniti prisegu.

خالی | میڈیا
واپس اوپر کے بٹن پر