Sudnji

  • Fizika Sudnjeg Dana (smaka Svijeta)

    Sudnji dan 6.dio

    Šefa’at Rasulullaha sallallahu alejhi we sellem, i izvođenje vjernika iz vatre Kad Allah dž.š. presudi ljudima i svako bude znao gdje mu je pravac, Allah će dozvoliti šefa’at. Šefa’at će činiti vjervjesnici, meleki i vjernici za one koji u svom srcu budu…

Back to top button