Lost

  • Zataškani slučajevi: Deset islamskih naučnika čija smrt nije rasvijetljena do danas…

    Zataškani slučajevi: Deset islamskih naučnika čija smrt nije rasvijetljena do danas… Semira Musa prva naučnica žena koja je predavala na Univerzitetu Faruk I, današnji Kairski univerzitet. Proučavala je toplotni prijenos gasova i energije i doktorirala je u Britaniji. Ona je svoja istraživanja…

  • Poslat ću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugima dolaziti. (EI-Enfal, 9)

    Pad Bagdada | Kako je uništena islamska civilizacija? [1. dio] Početak trinaestog stoljeća se činio kao procvat islamske kulture i civilizacije. Zlatno doba islamske nauke i kulturne ekspanzije je sve više uzimalo maha, a nedavna konačna pobjeda protiv Križara u kojoj je…

Back to top button