Islamic

  • Poslat ću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugima dolaziti. (EI-Enfal, 9)

    Pad Bagdada | Kraj ili potpuno novi početak [2. dio] Mnogi su pomislili da je pad Bagdada bio i kraj islama, s obzirom da su pustošenja Mongola bila tako devastirajuća da je iza njih ostajala samo tiha pustoš. Međutim, Uzvišeni Allah je…

Back to top button