Iman

  • Pet stebrov islama · Tri osnovna načela · Pričanje vere “La ilahe illAllah”

    Kada stigao kući, večera je već bila na stolu. Svojoj supruzi sam rekao da za nju imam važnu vijest. Sjela je da me, kao i uvijek, sasluša. Gledala je u mene i očekivala tu važnu vijest koju ću joj saopćiti. Bože, kakvu…

  • Poučni sadržaji za roditelje

    Povjerenje se gradi održavanjem obećanja. Djeca ne smiju služiti za popunjavanje manjka u roditeljskoj osobnoj sreći i ambicijama. Važno je prihvatiti dijete onakvo kakvo ono jest, a ne zahtijevati da se ono ponaša u skladu sa roditeljskim fantazijama. Djeci se ne smije…

  • Poučni sadržaji za roditelje

    Islamski odgoj i obrazovanje karakteriše veliki broj odlika savremenog odgojno-obrazovnog sistema u pogledu sveobuhvatnog gledanja na odgoj kao proces i rezultat istovremeno. Islamski odgoj općenito podrazumijeva postepeno dostizanje ljudskog savršenstva. Nastojanje da se dostigne ljudsko savršenstvo opravdavaju sljedeće riječi Uzvišenog Allaha: „Vi…

Back to top button