Audio

 • Berättar om Nūh, alaihissalam

  Nakon što su ljudi zaboravljajući na Idrisa, alejhi salam, krenuli da obožavaju njegove nasljednike, Allahove robove koji su se zvali Vedd, Suva, Jegus, Jeuk i Nesr, a koji su i sami podučavali ljude istinskoj vjeri u Jednog Boga, moral im je počeo

 • Nuhovi a.s., sinovi – Ham, Sam, Jafes i Jam

  Nuhovi a.s. söner

  Nuhovi a.s., söner – Ham, Sam, Jafes i Jam. Semure b. Džundub r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., sa: „Nuh a.s., je imao trojicu sinova: Sam, Ham i Jafes, otac rimljana-bijelaca.“ (Sahih. Mustedrek, Hakim, br.4006.) Hasan rhm., prenosi od Semure r.a.,

 • arabiska (latinsk skrift)

  Kunut dua är en dua som reciteras i slutet av Witr-bönen och det är en sunnah. Vitr-namaz obično se klanja odmah poslije jacijskog sun-sunneta, även om det är, om möjligt, bättre att be senare, efter midnatt. Ovaj namaz ima 3 rakyat. Prva dva rekata

 • I Allahs namn, Barmhärtig, Medkännande

  Dvoje se ne razilaze oko toga da se obim oponašanja nevjernika u ovom našem vremenu proširio do te mjere da slično nije postojalo do sada, i razlozi toga nisu skriveni, a najvjerovatnije da je medijska otvorenost (čitaj: bestidnost), sa svim svojim metodama,…

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  Hvala Allahu dž.š., Herre över alla världar. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu. Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  On je Davud ibn Isa. Bio je Allahov rob, poslanik i vladar na području Jerusalema. Nakon smrti Musa a.s. Izraelćani su bili bez svoga vladara oko 356g. Za to vrijeme su bili izloženi napadima Amalika i drugih susjednih naroda. Davud a.s je

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  Hvala Allahu dž.š., Herre över alla världar. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu. Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  Nakon smrti Sulejmana alejhi-s-selama među izraelčanima su se pojavili svakojaki poroci. Počeli su i Allah-ove poslanike ubijati i tada im je Allah dž.š. poslao Eremijja alejhi-s-selama kome je naredio da svome narudo jasno i glasno kaže da imaju srce ali ne shvačaju,…

Tillbaka till toppen-knappen