• Egenskaper för en sann troende

   Dokazi za istinska učenja islama koja mi predstavljamo mogu se naći u Časnom Kur'anu

   Pripovijeda Seleme ibn Amir: «Jedanput smo klanjali džumu sa Hasanom, pa pošto završismo, okupismo se oko njega, a on

  • U znak sjećanja na oslobodioca Kudsa

   Salahudin (1138-1193.), sultan Egipta i Sirije, ujedinio je Arape i vodio džihad, sveti rat, protiv krstaša, osvojio Kuds (Jerusalem) za muslimane i uspješno odbio veliku protivofanzivu – Treći krstaški rat.

   Salahudin (1138-1193.), sultan Egipta i Sirije, ujedinio je Arape i vodio džihad, sveti rat, protiv krstaša, osvojio Kuds (Jerusalem)…

  • Kazivanja o Vjerovjesnicima

   Sedam životnih perioda Allahovog poslanika Muhammeda s.a.v.s.

   Ovaj alem to jeste, sve je bilo nepostojeće. Allahu teala ih je sve iz ničega stvorio. On je htio

  • Priča o nafaki i sadaki

   Predivna priča o nafaki i sadaki

   Već dugo planiram da podijelim ovu priču sa vama, a večeras mi se nešto desilo što me je posebno

  • Opis Džehennema i njegovih kazni

   Opis Džehennema i njegovih kazni

   Opisujući Džehennem El-Gazali, Allah mu se smilovao, han säger: “Hej ti koji o sebi ne vodiš računa i koji si

  • Uzeir a.s (Audio)

   Istinita kazivanja o vjerovjesnicima i poslanicima. A u pričanju o njima je ibret za one koji razumijevanja imaju.

   Nakon Davuda a.s. Benu Israil se udaljio od Allahovog puta, izgubio Tevrat, zaboravio mnoge ajete i propise Tevrata. Allah…

  Tillbaka till toppen-knappen