Poruke

  • Islami dhe Perëndimi - si të shmangim fatkeqësinë dhe t'i shërbejmë Islamit?!

    Dashuria e Profetit, a.s., dhe Aishja është forca jonë në situata të vështira që kemi me partnerët tanë të jetës, dhe një tregues i një marrëdhënieje të bukur martesore. „Kada bih pojela jedan dio mesa sa kosti, Unë do t'ia jepja Profetit, paqja qoftë mbi të., koji bi gledao da zagrize sa istog mjesta

Butoni "Kthehu në krye".