Tregime të pazakonta

 • Djevojka koju su mnogi poželjeli

  Prenosi se da je jedan mladić rekao svome ocu da je vidio jednu djevojku koju želi oženiti jer ga je očarala njena ljepota i zavele su ga njene lijepe oči. Otac je osjetio radost i rekao svome sinu da ga odvede do djevojke da je isprosi za njega.

 • Ne zaboravi, sine, sve se vraća

  Bila jesu, pa prošla, pa opet opet došla neka teška vremena sinko moj!“ – Reče starac. – „Kako znam za sebe uvek se teško živelo, ali pre je bilo lakše živeti. Nije se Bog zna šta imalo, ali je srce bilo zadovoljno sa onim što imaš. Srce je

 • Islami dhe Perëndimi - si të shmangim fatkeqësinë dhe t'i shërbejmë Islamit?!

  Kjo histori flet për një burrë që punonte për të mirëmbajtur një frigorifer të madh në një fabrikë akulloresh. Ishte pothuajse fundi i ditës së punës. Të gjithë punëtorët po bënin paketat dhe po përgatiteshin të shkonin në shtëpi. Një dritë në panelin e kontrollit u ndez dhe sinjalizoi se diçka nuk shkonte me frigoriferin e madh. Glavni

 • Šejtan se nije susreo ni sa čim težim za njega od vjernika obdarenog razumom

  Vehb bin Munebbih kaže: “Čitao sam u prijašnjim Allahovim objavama: ‘Šejtan se nije susreo ni sa čim težim za njega od vjernika obdarenog razumom. U stanju je da zavede stotinu neznalica, da ih sebi potčini, popne im se za vrat i vodi gdje god želi. Ali kad naiđe

 • Allahu nuk do t'ju zhgënjejë kurrë!

  Na jednom predavanju Šejh Muhammed muhtar Aš-Šenqiti je spomeuno predaju o jednom islamskom učenjaku koji je bio iskušan siromaštvom. On dalje navodi: “Učenjak je upravo bio završio sa pisanjem Tefsira Kur’ana,ali zbog oskudnih prihoda, nije bio u mogućnosti da objavi svoj rad. Tako je otišao da traži savjet,…

 • Zar nagrada za učinjeno dobro može biti nešto drugo do dobro?

  Plaku dhe macja

  Neki starac je sjedeći na obali rijeke primjetio mačku kako se davi u vodi. Odlučio je da je spasi. Pružio je ruku prema njoj, međutim mačka ga ogreba. Starac se povuče nazad, a onda ponovo pruži svoju ruku prema mački. I ovaj put mačka ga ogreba, a on

 • Jedan čovek je otišao kod frizera da se ošiša i obrije.

  Jedan čovek je otišao kod frizera da se ošiša i obrije. Kako je frizer počeo da radi, počeli su razgovarati. Razgovarali su o mnogo stvari i o različitim temama, da bi se na kraju dotakli i teme Boga. Frizer reče : ”Ja ne vjerujem da Bog postoji”. ”Zašto

 • Činjenica je da svako želi biti sretan.

  Prenosi se da je jedan židovski misionar naišao pored muslimanskog sela i htio je da svrati u selo sa namjerom da razgovara sa jednim od islamskih učenjaka koji je živio u tom mjestu, kako bi mu pokušao ubaciti sumnju u islam i Kur’an. Megjithatë, prije nego je ušao

Butoni "Kthehu në krye".