predikim & Dersovi

 • I lavdëruar qoftë ai që në një orë të natës solli shërbëtorin e Tij nga tempulli i lavdishëm në tempullin e largët

  Vjernike krasi čitav buket vrlina. Svoj odnos prema svijetu oni grade na vjerovanju i uvjerenju da će se za svako učinjeno ili samo naumljeno dobro biti višestruko nagrađeno. Bez tog vjerovanja u neprolazno i neuništivo dobro koje je utemeljeno na najdubljem uvjerenju da postoji nadosjetilni svijet-gajb, nema potpunog

 • Ata që flasin: "Zoti ynë është Allahu", kështu që ata vazhdojnë, le të mos kenë frikë nga asgjë dhe të pikëllohen për asgjë!

  Zavodi za statistiku iz godine u godinu objavljuju informacije kako se u našoj zemlji rađa sve manje djece. Bosni i Hercegovini prijeti bijela kuga. Imamo sve negativniji prirodni priraštaj. Samo u prošloj 2021. godinu u Bosni i Hercegovini registrirano je 22 633 više umrlih nego rođenih. Ukoliko se nastave

 • O njerëz, Ne ju krijojmë nga një burrë dhe një grua

  Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete ne muke udariti, jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. A ako oni glavu okrenu, ti reci: ‘Meni je dovoljan Allah, nuk ka zot pos Tij; samo se uzdam u Njega,…

 • I lavdëruar qoftë ai që në një orë të natës solli shërbëtorin e Tij nga tempulli i lavdishëm në tempullin e largët

  Hutba o popisu

  „O njerëz, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo, da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji. Allahun, vërtetë, sve zna i nije mu skriveno ništa“.(El-Hudžurat, 13) „I jedan od dokaza Njegovih je

 • Ata që flasin: "Zoti ynë është Allahu", kështu që ata vazhdojnë, le të mos kenë frikë nga asgjë dhe të pikëllohen për asgjë!

  Zahvalu upućujemo Uzvišenom Allahu, Koji vjeru Svoju pomaže, a svoje odane vjernike pomaže da je očuvaju. Upućujemo salavat i selam Njegovom miljeniku i poslaniku Muhammedu, s.a.v.s., koji je cijeli svoj život proveo boreći se da dobro vlada svijetom. U povijesti islama, prije punih 1438 godina desio se jedan

 • I lavdëruar qoftë ai që në një orë të natës solli shërbëtorin e Tij nga tempulli i lavdishëm në tempullin e largët

  Dova je srž ibadeta Hvala Allahu dž.š. Zoti i të gjitha botëve, koji se odaziva na dove onih koji Ga zovu, Koji je najmilostivniji i Čija milost obuhvata sva Njegova stvorenja. Salavat i selam neka je na Muhammeda a.s, koji nam je životom svojim pokazao kako koračati putem koji Allahu

 • Ata që flasin: "Zoti ynë është Allahu", kështu që ata vazhdojnë, le të mos kenë frikë nga asgjë dhe të pikëllohen për asgjë!

  Hvaljen neka je Putovanje kroz sedam nebesa i simbolika broja sedamOnaj koji je u jednom času noći preveo Svoga roba iz Hrama časnog u Hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. – Aktiv, vërtetë, sve čuje i sve vidi. سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى…

 • Neki razvratnici od ljudi će reći: „Šta ih je odvratilo od kible njihove, prema kojoj su se okretali?” Reci: “Allahov su Istok i Zapad!

  Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je Promjena Kible je veliki događaj u historiji islama. Za pomenutu temu sam se opredijelio u povodu sjećanja na događaj promjene Kible, koji se desio u mjesecuša’banu, druge godine po Hidžri. A kada ovaj događaj smjestimo u historijski kontekst, u

Butoni "Kthehu në krye".