YouTubova tema

Pomen pojava konca sveta

znamenja - prof. dr. Šefik Kurdić

Vjerovanje u budući svijet podrazumijeva vjerovanje u određene istine koje se navode u Kur’anu i sunnetu, što je sastavni dio vjerovanja u ovaj temelj imana: Ispit, patnja i uživanje u kaburu, Smak svijeta i njegovi predznaci, proživljenje poslije smrti i sakupljanje na jednom mjestu, obračun, nagrada i kazna, prelazak preko Sirat ćuprije, Nebesa in pekel.

Utjecaj vjerovanja u budući svijet na ponašanje pojedinca i zajednice

Vjerovanje u budući svijet ima veoma važnu ulogu i duboke posljedice u čovjekovom životu. Značaj vjerovanja u budući svijet ogleda se i u činjenici da Kur’an veoma često veže vjeru u Allaha, j.s., i vjeru u budući svijet, tako se počesto spominju zajedno, jedno poslije drugog, potvrdno ili negativno.
‘Oni u Allaha i u onaj svijet vjeruju i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju.’ (AluImran, 114)
‘Ima Ljudje koji govore: ‘Vjerujemo u Allaha i u onaj svijet!'- a oni nisu vjernici.’ (El-Bekare, 8)

‘O vjernici, ne kvarite svoju milostinju prigovaranjem i uvredama, kao što to čine oni koji troše imetak svoj da bi se ljudima pokazali, a ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet.’ (El-Bekare, 264)
‘Borite se protiv onih kojima je data Knjiga, a koji ne vjeruju ni u Allaha ni u onaj svijet, ne smatraju zabranjenim ono što Allah i Njegov Posalnik zabranjuju i ne ispovijedaju istinsku vjerusve dok ne daju glavarinu poslušno i smjerno.’ (Meso-Repent, 29)
‘Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike.’ (El-Bekare, 177)

Prazen | Mediji
Gumb Nazaj na vrh