Musa

 • Tvoj gospodar je rekel:Pokliči me in vprašaj, Se vam bom še javil! res, tisti, ki so ponosni, da Mi služijo - bo vstopil, varno, ponižani v peklu

  Veliko kur’ansko kazivanje u kome se govori o Musau, a.s., je i kazivanje koje se navodi u suri Al-Kahf. Pogledamo li ovo kazivanje, nećemo moći shvatiti u kojem se tačno periodu Musaovog života desio ovaj događaj. To može biti događanje koje se,…

 • Pripovedovanje o poslancih kot vodilo in poduk

  Nakon potapanja u moru Faraona i njegovih vojnika, Musa, a.s., je, zajedno sa svojim narodom, krenuo prema mjestu na kome će biti sigurni. Vendar, u toku tog putovanja pojavili su se alameti koji su pokazivali da su, u pogledu vjere, većina sinova

 • Govorimo o Musi, a.s. življenje in poslanstvo

  Prilikom primanja objave na brdu Turu, Allah, J. š., je Musau saopćio radosnu vijest da će, kao izraz Svoje dobrote, njegova brata Haruna učiniti njegovim pomoćnikom. A nakon toga, Allah, J. š., je Musaa podsjetio na blagodati koju mu je ranije podario:…

 • Govorimo o Musi, a.s. življenje in poslanstvo

  U Kur’anu se, u vezi sa Musaom, a.s., prenosi slijedeći događaj: I on uđe u grad neopažen od stanovnika njegovih i u njemu zateče dvojicu ljudi kako se tuku, jedan je pripadao njegovu, a drugi neprijateljskom narodu, pa ga zovnu u pomoć

 • Govorimo o Musi, a.s. življenje in poslanstvo

  Musa, a.s., je, kot smo videli v prejšnjem poglavju, prišel na svet v zelo kaotičnem okolju. njegovo življenje je bilo v nevarnosti že ob rojstvu. Po faraonovem ukazu, vsi novorojeni moški otroci so bili pobiti, a, zavoljo suženjstva, u životu

 • Hvaljen neka si “– rekoše oni ” mi znamo samo ono čemu si nas Ti poučio; Ti si Sveznajući i Mudri (Qur'an, 2: 32)

  U Kur’anu se ova misija niza vjerovjesnika detaljno objašnjava. Objašnjava se njihovo ponašanje prilikom pozivanja, poteškoće na koje su nailazili i načini njihovog rješavanja te uzoran moral. Ono što su doživljavali vjerovjesnici Allah, J. š., navodi u Kur’anu da bi ljudi uzeli

 • Govorimo o Musi, a.s. življenje in poslanstvo

  Upoznaj mjesto u kojem je Musa, a.s., živio deset godina Vrlo malo ljudi zna za mjesto gdje je poslanik Musa, a.s., živio prije nego je postao Allahov poslanik i poslan u misiju dostavljanja vjere faraonu i njegovom narodu, a još je manje

 • Govorimo o Musi, a.s. življenje in poslanstvo

  Ali ni prava ljubezen?, kot pravi ena plemenita modrost, dajanje (če nekoga res ljubiš, to dokažeš tako, da mu daš tisto, kar zahteva od tebe) – ali lahko potem ljubim Alaha?, a ne činiti ono što mi je naredio i

Gumb Nazaj na vrh