Bagdad

  • Poslal ti bom na pomoč tisoč angelov, ki bodo prihajali drug za drugim. (EI-Enfal, 9)

    Padec Bagdada | Kako je uništena islamska civilizacija? [1. dio] Početak trinaestog stoljeća se činio kao procvat islamske kulture i civilizacije. Zlatno doba islamske nauke i kulturne ekspanzije je sve više uzimalo maha, a nedavna konačna pobjeda protiv Križara u kojoj je

  • Poslal ti bom na pomoč tisoč angelov, ki bodo prihajali drug za drugim. (EI-Enfal, 9)

    Padec Bagdada | Kraj ili potpuno novi početak [2. dio] Mnogi su pomislili da je pad Bagdada bio i kraj islama, s obzirom da su pustošenja Mongola bila tako devastirajuća da je iza njih ostajala samo tiha pustoš. Vendar, Uzvišeni Allah je

Gumb Nazaj na vrh