Aqsa

  • Zgodovina mošeje (Aksa)

    Kako predaje govore u četvrtoj godini svoje vladavine, 539. godine po preseljenju Mūsāa, alaihisalam, Sulejman, alaihisalam, je počeo gradnju Bejtul-makdisa, Allahovoga svetog Mesdžida na istom mjestu gdje ga je nekad davno bio izgradio ili obnovio Jakub, alaihisalam. Iako je njegov otac već

Gumb Nazaj na vrh