Quran

  • Šta trebamo znati o Isau a.s.?

    Isa, в качестве., se u Kur’anu spominje u 15 poglavlja (сура), odnosno u više od 90 kur’anskih stavaka (стих). Isa, в качестве., i njegova majka, časna Merjema, među najcjenjenijim su osobama u ukupnom islamskom nauku. Isa, в качестве., je u Kur’anu opisan kaoDuh božiji“,…

Кнопка «Вернуться к началу»