Босния

 • История боснийцев

  Bosnu nije zadesila sudbina koja je zadesila ostale južnoslavenske zemlje: kroz čitavo tursko doba Bosna sa svojim sandžacima činila je posebnu teritorijalnu cjelinu, čak i prije nego što je u drugoj polovici XVI vijeka proglašena beglerbeglukom. Na taj način se kontinuirano održao

 • История боснийцев

  Osvojivši Bosnu godine 1463. sultan Mehmed Fatih II ovdje se prvi put sreo s katoličkim stanovništvom, Bosanskom crkvom, kao i Bosancima kojl su izrazili spremnost da prime Islam, ili su već bili primili islam (što je slučaj sa tzv. Bosanskim krajištem, područjem

 • История боснийцев

  ldeja nacionalne države, – koja je, općenito govoreći, Нет­vija tvorevinajavila se prvi put na Balkanu istom u toku prvog srpskog ustanka. Poznato je da i srpski ustanici nisu u prvi mah jasnije postavili program nacionalne države. Ranija teorija o državi

 • Vjera između ateizma, laicizma

  Postoji li ijedna druga tema koja izaziva više (bespotrebnih) kontroverzi u našem bosanskohercegovačkom društvu od teme vjeronauke i pitanja njenog mjesta u obrazovnom sistemu!? Pitanja koja tretira, naše nakaradno, bh. „intelektualnojavno mnijenje iz dana u dan se smijenjuju, ali pitanje vjeronauke

 • Bošnjačke rasprave o islamu iz 20.st

  Posebno oštra i emocionalna bila je rasprava o odbacivanju ili zadržavanju simbola tradicionalnog muslimanskog način životafesa, feredže i zara. Različiti stavovi koji su tom prilikom iznošeni odražavali su, ustvari, različito shvatanje islama i njegove društvene funkcije. Zahtjev svjetovnih modernista za

 • Геноцид против боснийцев

  После празднования и освобождения себя от себя, себя из сущности и себя из формы, после сумасшедших вечеринок, организованных в честь Сильвестрова, который не кто иной, как христианский святой, превратился в Новый год путем коммунистического промывания мозгов как всеобщий национальный праздник и налог…

 • Босния 1992-1995

  «Бороться с ними! Аллах накажет и унизит их вашими руками, и они помогут тебе против них и исцелят груди верующих».(Эт-Тевба, 14) С приходом бойцов Аллаха в Боснию и Герцеговину, есть много изменений, как на земле, так и на фронте, Так, Что это такое…

 • Под заголовком «Кто люди в вашем районе»

  Большое количество лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений, все еще находятся на свободе., в первую очередь благодаря неповоротливости судебных институтов в Боснии и Герцеговине. они свидетели, В это время, или переехал за границу, или они умерли, или не может вспомнить событие.…

Кнопка «Вернуться к началу»