Banka

  • Семьдесят тысяч человек войдут в Рай

    Вопрос: СЕЛАМ АЛЕЙКУМ! ЗАПРЕЩЕНО В ЭТО ВРЕМЯ РАБОТАТЬ В БАНКЕ?. IMAJUĆI U VIDU DA SVE BANKE FUNKCIONIŠU NA ZARADI KAMATE. ОТВЕЧАТЬ: Alejkumusselam! Rad u bankama koje su bazirane na kamatnom sistemu, što je slučaj sa većinom današnjih banaka svugdje u

Кнопка «Вернуться к началу»