Akšam

  • Как молиться вечерней молитвой

    Akšamski sunnet prije i nakon farza Sunnet Allahovog Poslanika, да благословит его Аллах и приветствует, potvrđuje da je prije akšamskog farza dozvoljeno klanjati dva rekata nafile, a koji nisu sastavni dio dvanaest potvrđenih rekata, i da se nakon akšamskog farza klanjaju dva rekata nafile,…

Кнопка «Вернуться к началу»