Adab

  • Исламская мораль и поведение

    Конечно, это вопрос морали, etike i lijepog ponašanja tema o kojoj se mora uvijek govoriti i na nju upozoravati jer je ahlak sastavni dio imana, a iman je temelj na kome stoji kompletna i impozantna građevina islama. Imam Kurtubi rekao je,…

Кнопка «Вернуться к началу»