Другой & темы

Каковы правила поста в день Ашура??

Priredio: Pezić Elvedin

FIKHSKO-PRAVNA PITANJA VEZANA ZA POST NA DAN AŠURE:

1- Sunnet je da se posti dan Ašure i za post dana Ašure se obaćaje nagrada oprosta grijeha u protekloj godini. Kazao je Ибн Аббас, р.а.: ”Nisam vidio da se Allahov Poslanik trudi u postu nekog dana, zbog vrijednosti nad drugim danima, osim dana Ašure i ovog mjesecamisleći na ramazan.” (Бухари и мусульманин) Upitan je Allahov Poslanik o postu na dan Ašure, pa je kazao: ”Post Ašure briše (male) grijehe iz protekle godine.“ (мусульманин od Ebu Katade, р.а.)

2- Pohvalno je da se uz dan Ašure posti dan prije, kako bi se postač u ibadetu razlikovao od židova ili kršćana koji poste ovaj dan. Kazao je Ибн Аббас, р.а.: ”Kada je Allahov Poslanik počeo postiti dan Ašure i drugima naredio da ga poste, rečeno mu je: ‘Allahov Poslaniče, to je dan koji veličaju židovi i kršćani’, pa je rekao: ‘Ako budem živio do sljedeće godine, sigurno ću postiti i deveti dan.”’ (мусульманин) U drugom rivajetu: ”I nije dočekao sljedeću godinu.

3- Jedan dio učenjaka smatrao je pohvalnim post i jedanaestog dana Ašure. Svoj stav su argumentirali sa nekoliko dokazačinjenica:
а- riječima Allahovog Poslanika: ”Postite dan prije Ašure i (u rivajetu: или же) dan nakon njega” (u pogledu ove predaje ili drugih predaja u kojima se spominje post dana nakon Ašure, hadiski eksperti imaju oprečne stavove, jedan dio njih smatrao je ove predaje dobrimhasen, dok su drugi smatrali da su slabe sve predaje u kojima je spomenut (ponaosob) post jedanaestog dana);
Б- na taj način će čovjek biti siguran da je postio dan Ašure, to u slučaju da se desi da nije ispravno određen početak mjeseca muharrema;
С- općim hadisima koji govore o vrijednosti posta u mjesecu muharremu.

4- Osobe koje ne budu u mogućnosti da poste taj dan, neće ga napaštati, pošto je to ibadetnafila vremenski ograničena i prolazi mogućnost postizanja obećane nagrade sa njenim prolaskom.

5- Po mišljenju velikog broja učenjaka, a taj stav je preferirao i šejhul-ислам Ибн Тем более, nije pokuđeno da se posti samo dan Ašure, bez da čovjek posti sa danom Ašure deveti ili jedanaesti dan muharrema.

6- Ako bi se desilo da dan Ašure bude u subotu, nema smetnje da čovjek posti samo subotu. Većina islamskih pravnika smatrala je pokuđenim samostalno post subotom u slučaju ako je to opća nafila, ali ako se radi o nafili sa povodomkao što je dan Ašure, Arefata, tada su smatrali da pokuđenost prestaje.

Priredio: Pezić Elvedin

Napomena: Potrudite se da vaši prijatelji od vas saznaju za ove propise.

Pokupite i njihove sevape za post dana Ašure, tako što će te im proslijediti ovaj tekst.

Вакантно | СМИ
Кнопка «Вернуться к началу»