Разнообразие & Он учит

  • Kazivanje o Nūhu, алейхисалам

   Nakon što su ljudi zaboravljajući na Idrisa, alejhi selam, krenuli da obožavaju njegove nasljednike, Allahove robove koji su se zvali Vedd, Suva, Jegus, Jeuk i Nesr, a koji su i sami podučavali ljude istinskoj vjeri u Jednog Boga, moral im je počeo opadati. Kako i ne bi, когда…

  • Nuhovi a.s., sinovi – Ham, Sam, Jafes i Jam

   Nuhovi a.s., сыновья – Ham, Sam, Jafes i Jam. Semure b. Džundub r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., сказал: „Nuh a.s., je imao trojicu sinova: Sam, Ham i Jafes, otac rimljana-bijelaca.“ (Сахих. Mustedrek, Hakim, br.4006.) Hasan rhm., prenosi od Semure r.a., da je Allahov Poslanik s.a.w.s., ты…

  • Абу Хурайра, Радиаллаху анху, сообщает, что он пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Это, сын Марии сойдет как праведный лидер

   Šta će Isa alejhisselam činiti i šta će se desiti za vrijeme njegova vremena Nakon Isaovog, alejhi selam, silaska i nakon što ubije Dedždžala, ustabilit će se stanje muslimana. Pred Isaom, alejhi selam, će dakle biti nekoliko obaveza koje će trebati završiti. 1 Uspostavit će dini-islam i ljude

  • Kratka biografija Allahovog poslanika

   Kratka biografija Allahovog poslanika Muhammeda a.s. Рождение Пророка Достоверных сведений о точной дате рождения Посланника Аллаха, мир ему и благословение, нет., но многие ученые согласны с тем, что он родился в Мекке 570. григорианский год, как сирота, без отца, и он потерял мать в раннем детстве. Potom ga je

  • Kazivanje o Ibrahimu a.s. i Nemrudu

   Kako li je samo Uputa lijepa! I kako li je samo divna spoznaja Allaha, Дж. С.! Kako li je samo veličanstveno spoznati Jednog i Jedinog! Slavljen neka je Allah! Kako je samo čudno to što su se mnoga ljudska srca okrenula od Allaha, Дж. С.? Возвышенный сказал: “Zar nisi

  • Предвестник Судного Дня

   Предвестник Судного Дня: Poslušnost ženi a neposlušnost majci Kada čovjek bude neposlušan svojoj majci ili ocu i bude udovoljavao svojoj supruzi u griješenju i nepokornosti prema rođenoj majci ili ocu, to predstavlja jedan od predznaka Sudnjeg dana. Ovo je danas itekako česta pojava, i vidimo kako majka stanuje

  • Что ислам говорит о терпимости??

   Priredio i prilagodio Safet SuljicOd Ebu Seid el Hudrija, radijallahu anhase prenosi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Pojaviće se na kraju mog ummeta Mehdija. Allah će ga napojiti kišom, zemlja će dati plodove a imetak samo dobro, umnožiće se stoka, uzvisiće se ummet, živjeće

  • Projekti i planovi za uništavanje islamskog ummeta

   Priredio i prilagodio Safet SuljicBijeg od Dedždžala i udaljavanje od njega. Najbolje mjesto stanovanja su Mekka i Medina za koje smo rekli da Dedždžal neće u njih ući. Musliman bi trebao u vremenu pojavljivanja Dedždžala udaljiti se od njega i njegovih sumnji i velikih natprirodnosti koje će

  Кнопка «Вернуться к началу»