• Kazivanje o Lutu a.s

   Kazivanje o Lutu a.s

   Razvrat u Lutovu narodu U kazivanju o Ibrahimu smo spomenuli njegovu h?džru iz Harrana, grada između dvije rijeke, Eufrata

  • Musa a.s i Prve Objave

   Kazivanje o Musu, a.s. životu i poslanstvu

   Stizanje u Dolinu Tuva i Prva Objava Musa, a.s., je ostao dosljedan dogovoru koji je načinio sa starcem; godinama

  • Kazivanje o Hūdu a.s (2.dio)

   Pozivi Hūda, alejhisselam, svome narodu

   Iz Kur’ana se razumije da je narod Ada bio nastanjen u Ahkaf-u. “I spomeni brata Adovog, kad je narod

  • Kazivanje o Lutu a.s (Audio)

   Istinita kazivanja o vjerovjesnicima i poslanicima. A u pričanju o njima je ibret za one koji razumijevanja imaju.

   U kazivanju o Ibrahimu smo spomenuli njegovu hidžru iz Harrana, grada između dvije rijeke,Eufrata i Tigrisa, i njegov dolazak

  • Liječenje ovisnost o masturbiranju

   Sedamdeset hiljada ljudi će ući u Džennet

   ODGOVOR: Alejkumusselam! Prvo što ti preporučujemo je ono što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, preporučio svom Ummetu, a

  • Učimo se o islamu (Zekat)

   Onaj ko ostavlja namaz čini nevjerstvo

   Riječ Zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Zekat je jedan od pet stubova islama, odnosno četvrti

  Back to top button