Tema do YouTube

Demolição da Caaba

presságios, prof.dr. Šefik Kurdić

Pod malim predznacima Smaka svijeta podrazumijevaju se događaji o kojima nas je obavijestio Muhammed, s.a.v.s. Oni će se dešavati pred kraj svijeta i označit će skoro nastupanje velikih predznaka ili sami njihov početak.

Izraz ”predznaci Smaka svijetauzet je iz kur’anskog i hadiskog teksta. Alá, j.s, ele diz: ”Zar oni čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu.Muhammed, 18.

Muhammed, s.a.v.s, u jednom hadisu odgovara na pitanja Džibrila o početku Smaka svijeta, pa kaže:

”Upitani o tome ne zna ništa više od onog koji pita.Džibril reče: ”Obavijesti me o njegovim predznacima!” Pa Muhammed, s.a.v.s, odgovori: ”Kada robinja sebi rodi gospodaricu, te kada vidiš bosonoge, siromašne pastire da se nadmeću u izgradnji kuća!” Dio vjerodostojnog hadisa koji bilježi muçulmano u Sahihu.

Smisao izraza ”mali predznacije u tome da nakon njihovog pojavljivanja dolazi vrijeme velikih predznaka Smaka svijeta, koji će nagovijestiti skori nastup Kijametskog dana. U suprotnom ne bi bilo smisla nazivati ih malim predznacima, ako oni svojim obistinjenjem nebi nagovijestili dolazak velikih predznaka.

Neki islamski učenjaci su nastojali da saberu sve predznake koji su spomenuti u hadisima, pa su zabilježili preko devedeset malih. Drugi su sabrali i veći broj, a neki manje od pomenutog, zbog razlike u priznavanju vjerodostojnosti određenih predajau svakom slučaju, razlika nije velika.

Vago | meios de comunicação
Botão Voltar ao Topo