Quran

  • Šta trebamo znati o Isau a.s.?

    Isa, jak., se u Kur’anu spominje u 15 poglavlja (sura), odnosno u više od 90 kur’anskih stavaka (ajeta). Isa, jak., i njegova majka, časna Merjema, među najcjenjenijim su osobama u ukupnom islamskom nauku. Isa, jak., je u Kur’anu opisan kaoDuh božiji“,…

Przycisk Powrót do góry