Pouke

  • Islam en het Westen - hoe rampen te vermijden en de islam te dienen??!

    Ljubav Poslanika, net zo., i Aiše nam je snaga u teškim situacijama koje imamo sa životnim partnerima, i pokazatelj lijepog bračnog odnosa. „Kada bih pojela jedan dio mesa sa kosti, davala bih ga Poslaniku a.s., koji bi gledao da zagrize sa istog mjesta

Terug naar boven knop