Moesa

 • Gospodar je vaš rekao:Pozovite Me i zamolite, daar kom ik nog op terug! Zbilja, oni koji se ohole pred time da Mi robuju - ući će, sigurno, u Džehennem poniženi

  Veliko kur’ansko kazivanje u kome se govori o Musau, net zo., je i kazivanje koje se navodi u suri Al-Kahf. Pogledamo li ovo kazivanje, nećemo moći shvatiti u kojem se tačno periodu Musaovog života desio ovaj događaj. To može biti događanje koje se,…

 • Vertellen over kamerleden als leidraad en les

  Nakon potapanja u moru Faraona i njegovih vojnika, Moesa, net zo., je, zajedno sa svojim narodom, krenuo prema mjestu na kome će biti sigurni. Echter, u toku tog putovanja pojavili su se alameti koji su pokazivali da su, u pogledu vjere, većina sinova

 • Over Moes gesproken, net zo. leven en missie

  Prilikom primanja objave na brdu Turu, Allah, J. š., je Musau saopćio radosnu vijest da će, kao izraz Svoje dobrote, njegova brata Haruna učiniti njegovim pomoćnikom. A nakon toga, Allah, J. š., je Musaa podsjetio na blagodati koju mu je ranije podario:…

 • Over Moes gesproken, net zo. leven en missie

  U Kur’anu se, u vezi sa Musaom, net zo., prenosi slijedeći događaj: I on uđe u grad neopažen od stanovnika njegovih i u njemu zateče dvojicu ljudi kako se tuku, jedan je pripadao njegovu, a drugi neprijateljskom narodu, pa ga zovnu u pomoć

 • Over Moes gesproken, net zo. leven en missie

  Moesa, net zo., je, kao što smo vidjeli u prethodnom poglavlju, došao na svijet u jednom veoma haotičnom okruženju. u žvitnoj opasnosti bio je čak i u trenutku samog rođenja. Faraonovom naredbom, sva novorođena muška djeca su ubijana, a, radi robovanja, u životu

 • Hvaljen neka si “– rekoše oni ” mi znamo samo ono čemu si nas Ti poučio; Ti si Sveznajući i Mudri (Qur'an, 2: 32)

  U Kur’anu se ova misija niza vjerovjesnika detaljno objašnjava. Objašnjava se njihovo ponašanje prilikom pozivanja, poteškoće na koje su nailazili i načini njihovog rješavanja te uzoran moral. Ono što su doživljavali vjerovjesnici Allah, J. š., navodi u Kur’anu da bi ljudi uzeli

 • Over Moes gesproken, net zo. leven en missie

  Upoznaj mjesto u kojem je Musa, net zo., živio deset godina Vrlo malo ljudi zna za mjesto gdje je poslanik Musa, net zo., živio prije nego je postao Allahov poslanik i poslan u misiju dostavljanja vjere faraonu i njegovom narodu, a još je manje

 • Over Moes gesproken, net zo. leven en missie

  Zar istinska ljubav nije, kako jedna plemenita mudrost reče, davanje (ako zaista nekog voliš, to dokazuješ time što mu daješ ono što on od tebe potražuje) – pa zar onda mogu voljeti Allaha, a ne činiti ono što mi je naredio i

Terug naar boven knop