Dan

 • Narod Je'džudž i Me'džudž (2.дио)

  Ashabi su rekli Poslaniku, салалаху алејхи ве селем: ”Allahov Poslaniče, pričao si nam o Isau, а.с., i njegovoj borbi protiv Dedždžala kojeg će na kraju ubiti, pa da li će nakon toga muslimani imalo odahnuti dušom?” Мухамед, салалаху алејхи ве селем, odgovorio

 • Знаци на Судниот ден - mali - srednji - veliki

  Naš Gospodar u Časnom Kur’anu kaže: „Jedite i pijte, samo ne pretjerujte! навистина, On ne voli one koji pretjeruju.“ (El-Eʿaraf, 31) Rasipanje je pretjerivanje i traćenje imovine, mogućnosti i prilika na nedozvoljen način i u nedozvoljene svrhe. Rasipanje se u rječniku definiše

 • Narod Je'džudž i Me'džudž

  Знаци на Судниот ден – prof.dr.Šefik Kurdić je serijal o velikim i malim predznacima dolaska Sudnjeg dana (крајот на светот) onako kako je prenešeno od Poslanika Muhammeda, salla Allahu ‘alejhi we sellem. Zulkarnejn je sagradio zid kao branu od Je’džudža i Me’džudža i njihovih

 • Значењето на феноменот на крајот на светот

  Podizanje nebodera u Mekki Mekka je u doba Allahova Poslanika, салалаху алејхи ве селем, imala sasvim mali broj stanovnika i sitnih građevina, a Vjerovjesnik, салалаху алејхи ве селем, je kazao da će doći vrijeme kada će se graditi ogromni objekti koji će

 • Чадот како предвесник на Судниот ден

  Predznaci Sudnjeg dana su različiti po svojim pojavnim svojstvima, tako su neki vezani za zemlju, poput utjerivanja u zemlju ili suše, a neki su vezani za ljude poput pojave mnoštva žena i malobrojnosti muškaraca, ili su vezani za moral poput rasprostranjenosti bluda,…

 • Предзнаци - Исчезнувањето на мажите

  Серија за предзнаците на Судниот ден. Знаците на судниот ден се оние кои покажуваат дека крајот на светот е близу. Овие знаци нема да се знаат со умот, туку со помош на Куранот и Суннетот. U knjigama hadisa koje govore o smutnjama i predznacima Sudnjeg dana je mnogo onih

 • Значењето на феноменот на крајот на светот

  Vjerovanje u budući svijet podrazumijeva vjerovanje u određene istine koje se navode u Kur’anu i sunnetu, što je sastavni dio vjerovanja u ovaj temelj imana: Ispit, patnja i uživanje u kaburu, Smak svijeta i njegovi predznaci, proživljenje poslije smrti i sakupljanje na

 • Дали е жив Деџал?

  Da li je Dedždžal živ i da li je postojao u doba Allahovog Poslanika sallAllahu alejhi we sellem? Prije nego odgovorimo na ova dva pitanja neophodno je poznavati Ibn Sajjada. Je li on Dedždžal ili je to neko drugi? A ako je

Копче за враќање на врвот