Аудио

 • Kazivanje o Nūhu, алејхисалам

  Nakon što su ljudi zaboravljajući na Idrisa, alejhi selam, krenuli da obožavaju njegove nasljednike, Allahove robove koji su se zvali Vedd, Suva, Jegus, Jeuk i Nesr, a koji su i sami podučavali ljude istinskoj vjeri u Jednog Boga, moral im je počeo

 • Nuhovi a.s., sinovi – Ham, Sam, Jafes i Jam

  Nuhovi a.s., синови – Ham, Sam, Jafes i Jam. Semure b. Džundub r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., кажа: „Nuh a.s., je imao trojicu sinova: Sam, Ham i Jafes, otac rimljana-bijelaca.“ (Sahih. Mustedrek, Хаким, br.4006.) Hasan rhm., prenosi od Semure r.a.,

 • Arapski jezik (latinično pismo)

  Kunut dova je dova koja se uči na kraju Vitr namaza i ona je sunnet. Vitr-namaz obično se klanja odmah poslije jacijskog sun-sunneta, iako ga je, po mogućnosti, bolje klanjati kasnije, iza pola noći. Ovaj namaz ima 3 rekata. Prva dva rekata

 • Во името на Алах, Милостив, Сочувствителен

  Dvoje se ne razilaze oko toga da se obim oponašanja nevjernika u ovom našem vremenu proširio do te mjere da slično nije postojalo do sada, i razlozi toga nisu skriveni, a najvjerovatnije da je medijska otvorenost (читаат: bestidnost), sa svim svojim metodama,…

 • Аллах е Создател на сè и Тој управува со сè. (Зумар, 62.)

  Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu. Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje

 • Аллах е Создател на сè и Тој управува со сè. (Зумар, 62.)

  On je Davud ibn Isa. Bio je Allahov rob, poslanik i vladar na području Jerusalema. Nakon smrti Musa a.s. Izraelćani su bili bez svoga vladara oko 356g. Za to vrijeme su bili izloženi napadima Amalika i drugih susjednih naroda. Davud a.s je

 • Аллах е Создател на сè и Тој управува со сè. (Зумар, 62.)

  Hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova. Donesimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu. Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje

 • Аллах е Создател на сè и Тој управува со сè. (Зумар, 62.)

  Nakon smrti Sulejmana alejhi-s-selama među izraelčanima su se pojavili svakojaki poroci. Počeli su i Allah-ove poslanike ubijati i tada im je Allah dž.š. poslao Eremijja alejhi-s-selama kome je naredio da svome narudo jasno i glasno kaže da imaju srce ali ne shvačaju,…

 • Аллах е Создател на сè и Тој управува со сè. (Зумар, 62.)

  U ovom kratkom audio izdanju možete poslušati kazivanje o Hanzeli alejhi selamuPošto vrlo malo posjedujemo informacija o ovom poslaniku najbolje je da poslušate ovaj audio materijalPoslanici (arapski رسول – “resul”), po učenju islama, jesu odabrani ljudi, koji su, po Allahovom

 • Аллах е Создател на сè и Тој управува со сè. (Зумар, 62.)

  Hud alejhi selam je pozivao svoj narod ka robovanju u Allaha dž.š., и напуштање на вербата во статуите, бидејќи тоа е патот до спасението од огнот на Судниот ден. „И спомни го братот на Адам, кога го предупреди својот народ во Ахкаф – a bilo

Копче за враќање на врвот