Akšam

  • Kako klanjati Akšam namaz

    Akšamski sunnet prije i nakon farza Sunnet Allahovog Poslanika, салалаху алејхи ве селем, potvrđuje da je prije akšamskog farza dozvoljeno klanjati dva rekata nafile, a koji nisu sastavni dio dvanaest potvrđenih rekata, i da se nakon akšamskog farza klanjaju dva rekata nafile,…

Копче за враќање на врвот