Akika

  • Што прават имамите кога работат?

    Prema mišljenju većine islamskih učenjaka, spada u pohvalne postupke (mendub) i sunnet (tradicija) Allahovog Poslanika, салалаху алејхи ве селем. (Tuhfetul-mevdud bi ahkamil-mevlud, 55.) U vjerodostojnim hadisima je zabilježeno da je Poslanik, салалаху алејхи ве селем, klao akiku i da je preporučio svome

Копче за враќање на врвот