다른 & 테마

Tri propadanja zemlje

Predznaci Sudnjeg dana

Jedan od velikih predznaka Sudnjeg dana o kojima 나스 je obavijestio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je i propadanje zemlje, tačnije pojava tri velika propadanja zemlje, od kojih će se 사람들 prestraviti i koja će ostaviti ogroman trag.

Značenje riječiel-khasf

El-khasf znači propadanje zemlje i onih koji su na njoj, ili cijepanje zemlje i gutanje onih koji su na njoj. Već se desilo nekoliko propadanja različitih po veličini i vremenu, ali navedena tri propadanja bit će mnogo veća i vijest o njihovoj pojavi će se brzo proširiti. Tri propadanja će se desiti pri kraju ovog dunjaluka, kao što se to navodi u mnogim hadisima.

Hadisi koji govore o ovom događaju

Od Huzejfe ibn Usejda el-Gaffarija, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, 나스 je jednom zatekao, a mi smo se nečeg prisjećali, 아빠 나스 je upitao: “Čega se prisjećate?” Odgovorili smo: “Prisjećamo se Sudnjeg časa.Na to nam reče: “Neće nastupiti dok prije njega ne vidite deset znakova…“ Pa je naveo: Dim, Dedždžala, Životinju, pojavu Sunca sa zapada, silazak Isaa sina Merjemina, alejhi selam, (izlazak) Jedžudža i Medžudža, tri propadanja zemljejedno na Istoku, jedno na Zapadu i jedno na Arapskom poluostrvu i pojava vatre iz Jemena koja tjera ljude mjestu okupljališta.“1

Hadisi koji govore o propadanju zemlje

U pojedinim predajama je kazano o razlogu propadanja zemlje, na jednom od tri mjesta i to na Arapskom poluotoku.

Od Ummu Seleme, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovj esnik, sallallahu alejhi ve sellem, 말했다: “Nakon smrti halife nastat će raskol, pa će doći čovjek od Kurejšija, jedan od stanovnika Medine, u Mekku. I doći će mu Mekkelije i izabrati ga (da bude halifa), a on će odbijati, ali onda će mu dati prisegu između rukna i mekama.2 Potom će na njega biti poslana vojska iz Šama, koja će, kada dođe do pustinje3, biti protjerana u zemlju. I kada to 사람들 vide, doći će mu pobožnjaci Šama i skupina stanovnika Iraka, te mu učiniti prisegu.“4

Drugo propadanje zemlje koje će biti kazna za grijehe

Ebu Umame, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alej hi ve sellem, 말했다: Zanoćit će neki 사람들 iz ovoga ummeta, siti od hrane, pića i zabave, a probudit će se pretvoreni u svinje. I zaista će neka njegova plemena biti utjerana u zemlju, i neki domovi ovoga ummeta, tako da će se probuditi i reći: „Ove su noći u zemlju utjerani sinovi toga i toga, ove je noći u zemlju utjeran dom tih i tih.I bit će na njih sručeno kamenje, i poslat će se na njih strahovit vjetar koji će ih pokositi, kao što su pokošeni oni koji su bili prije njih, zbog njihovog pijenja alkohola, i uzimanja kamate, i oblačenja svile, i što su odlazili kod pjevačica, i što su kidali rodbinske veze. Huzejfe na ovo dodaje: “Spomenuo je još nešto (još jedan haram koji su činili), ali sam zaboravio.5

Ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 말했다: “I mom će se ummetu desiti utjerivanje u zemlju, i izobličavanja (pretvaranja u odvratan oblik), i sručivanje kamenja (iz nebesa).“6

Također od Ibn Omera, radijallahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 말했다: “Jedan je čovjek puštajući svoju odjeću (ispod članaka) iz oholosti utjeran u zemlju, pa će se on čuti7 (kako propada u zemlji) sve do Smaka svijeta.“8

A Enes, radijallahu anhu, prenosi da mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, 말했다: “O Enese, zaista 사람들 naseljavaju razne krajeve, a postoji jedan kraj po imenu Basra ili Busjra, pa ti se čuvaj njegove zemlje slanače, i njegovih zaklonjenih mjesta, i njegovih pijaca i vrata njegovih namjesnika. A drži se periferije, jer će se zaista u njemu desiti: utjerivanje u zemlju i sručivanje kamenja (iz nebesa) i potres, 나 사람들 će zanoćiti, a probudit će se majmuni i svinje.“9

Nafit prenosi da je neki čovjek došao kod Ibn Omera, radijallahu anhu, i rekao mu: „Taj i taj ti šalje selam.A Ibn Omer odvrati: ‘Do mene je došlo da on čini novotarije, pa ako je tako, ti njemu ne nosi selama od mene, jer sam sigurno čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: ‘Desit će se u mom ummetu, ili u ovom ummetu, izobličavanje likova i utjerivanje u zemlju i sručivanje kamenja, i to nad onima koji imaju pri sebi novotariju kadera. (tj. oni koji negiraju da su stvari predodređene)”10

Tri su dakle velika utjerivanja u zemlju koja će se desiti pri kraju dunjaluka. O mjestu prvog je kazano u gore spomenutom hadisu, koji ukazuje i na razlog zbog kojeg će se desiti. O druga dva nisam našao hadis koji ukazuje na mjesto gdje će se desiti ili razlog zbog kojeg će se desiti. Allah najbolje zna!

Iz knjige Kraj svijeta

빈 | 미디어
위로 가기 버튼