Bagdad

  • 나는 당신을 돕기 위해 차례로 올 천명의 천사를 보낼 것입니다. (EI-엔팔, 9)

    바그다드의 함락 | Kako je uništena islamska civilizacija? [1. 디오] Početak trinaestog stoljeća se činio kao procvat islamske kulture i civilizacije. Zlatno doba islamske nauke i kulturne ekspanzije je sve više uzimalo maha, a nedavna konačna pobjeda protiv Križara u kojoj je

  • 나는 당신을 돕기 위해 차례로 올 천명의 천사를 보낼 것입니다. (EI-엔팔, 9)

    바그다드의 함락 | Kraj ili potpuno novi početak [2. 디오] Mnogi su pomislili da je pad Bagdada bio i kraj islama, s obzirom da su pustošenja Mongola bila tako devastirajuća da je iza njih ostajala samo tiha pustoš. Međutim, Uzvišeni Allah je

위로 가기 버튼