설교 & 데르소비

Mjesec milosti i oprosta

Pred nama je častan mjesec

Pred nama je častan mjesec, odabrani i veličanstveni period, u njemu Allah, s.v.t., povećava nagrade i darove, otvara vrata dobra svakome ko želi. Mjesec hajra i bereketa, mjesec milosti i oprosta.
Mjesec ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur’an, uputa ljudima i objašnjenje pravog puta i razlikovanja dobra i zla. To je mjesec koji je prekriven milošću i oprostom.
Njegov početak je milost, sredina oprost a kraj zaštita od vatre. Poznate su vijesti o njegovom dobru, a neprekidno se u njemu smjenjuju fadileti (dobro) koje on donosi sa sobom.

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je rekao Resul, s.a.v.s.: “Kada dođe ramazan otvore se vrata Dženneta, a zatvore vrata Džehennema i okuju se šejtani.” (Mutefekun alejhi).
Zaista se džennetska vrata otvaraju zbog mnoštva dobrih djela koje čine Allahovi robovi a zatvaraju se vrata Džehenema zbog malo griješnika između onih koji vjeruju, a šejtani se sputavaju i okivaju, pa ne stižu tamo gdje stižu u ostalim mjesecima. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je rekao Poslanik, s.a.v.s.: “Dato je mom ummetu pet prednosti (karakteristika) u ramazanu, koje nisu date nijednom ummetu prije njega.

Zadah iz usta postača Allahu, s.v.t., je draži od mirisa miska; 2. Meleci mole za njegov oprost sve dok se ne iftari; 3. Svaki dan Allah ukrašava Džennet i govori: “Žure moji dobri robovi da odbace od sebe brigu, nevolju i bol, i dođu u teobe.”; 4. I okuju se šejtani, pa ne mogu stići gdje inače stižu (u svojim navođenjima na zlo); 5. I oprašta im se (postačima) u zadnjoj noći, na to je neko rekao: “O Allahov Poslaniče, je li ona Lejletul-kadr?” – “Ne! Ali nagrada se isplati radniku kada završi posao.” (Bilježe: Ahmed, Bezar, Bejheki i Ebu Šejh u Kitabi Sevab).
Ovih pet odlika je Allah, s.v.t., ostavio nama, odlikujući 나스 između ostalih naroda, dajući nam ih da upotpuni blagodat prema nama. A koliko je Allahovih blagodati i dobara prema nama:

Allah Uzvišeni kaže: “Vi ste najbolji ummet koji se ikad pojavio, naređujete dobro, odvraćate od zla i vjerujete u Allaha”. (알리 Imran, 110.)
Prva odlika “Zadah iz usta postača Allahu je draži od mirisa miska.” (Bilježe ga Buhari이슬람교도). Neuobičajeni miris od ostataka hrane ili praznoće želuca, je neprijatan miris i nepoželjan kod 사람들, ali kod Allaha je taj isti miris draži od mirisa miska, jer proizilazi iz ibadeta Allahu, dz.s., i pokornosti Njemu. A sve što je produkt ibadeta Allahu, dz.s., i pokornosti Njemu je priznato kod Njega. Na hadždžu će Allah hvaliti melecima hodočasnike i reći: “Pogledajte ove moje robove, došli su prašnjavi i rašcupani.” (Bilježe Ahmed, Ibn Hibansahih) Ta raščupanost je draga Allahu, dz.s., u ovom slučaju, jer proizilazi iz ibadeta Allahu, d.š., i pokornosti Njemu.

Druga odlika: “Meleci mole za njihov oprost, sve dok se ne iftare.Meleci su plemeniti robovi kod Allaha, dz.s., nisu Mu nepokorni u onom što im naredi i rade ono što im je naređeno. Oni su dostojni da im Allah, dz.s., usliša dove za postače i On im to objavi. I Allah, s.v.t., objavljuje melecima oprost postačima ovog ummeta, hvaleći ih i uzdižući njihov spomen izvještavajući o dobru njihova posta. Istigfar je traženje oprosta, a on je brisanje grijeha na ovom i onom svijetu i to je najveća potreba i najuzvišeniji cilj. Svi 사람들 su grešnici, slijede prohtjeve i strasti i potrebni su Allahove milosti i oprosta.

Treća odlika: Allah, dz.s., svaki dan uređuje Džennet govoreći: “Žure moji dobri robovi da odbace brigu, nevolju i bol i dođu u teobe.Allah, s.v.t., svaki dan uljepšava njegov Džennet, pripremljen za njegove robove, budeći u njima želju da se nastane u njemu, da odbace dunjalučku patnju i nesreće, čineći što više dobrih djela u kojima im je radost i na dunjaluku i na Ahiretu i prispjeće u kuću mira i kerameta.
Četvrta odlika: “Šejtani se okuju lancima i okovima, pa ne mogu stići tamo gdje žele do dobrih Allahovih robova.” (Buhari이슬람교도)

Ovo je od Allahove pomoći da porobi naše neprijatelje koji pozivaju svoju stranku da budu od stanovnika vatre. Zato nalazimo kod vjernika neuobičajeno veću želju za činjenjem dobra i izbjegavanjem zla u ovom mubarek mjesecu. A i kod onih koji se inače teško oslobađaju nekih grijeha primjetno je da neuobičajeno manje čine takve grijehe. Primjer za to je alkoholičar, koji iako ne posti, jedino u ramazanu u toku cijele godine ne proba alkohol. Očiti dokaz djelovanja šejtana, očitog čovjekovog neprijatelja, koji će ga napustiti kada mu pomoć bude potrebna u vatri džehennemskoj u koju ga je sam i doveo.
Peta odlika: “Allah, dz.s., oprašta Muhammedovom, s.a.v.s., ummetu u zadnjoj noci ovog mjeseca.” (Bejheki, Džabir i dr.). Uvjet da nam Allah putem ovog mubarek mjeseca oprosti naše grijehe je da se obavi sve ono cim 나스 je Allah obavezao u ovom časnom mjesecu od posta i bdijenja u ime Njega.

Allahov poslanik s.a.v.s. je rekao: “Post je štit (od vatre).” (Muttefekun ‘alejhi), zatim je o Ramazanu rekao i ovo:

1- “Ko isposti Ramazan kao vjernik, nadajući se sevabu i nagradi biće mu oprošteni (mali) grijesi koje je do tada počinio.’ (Muttefekun `alejhi)

2- “Ko isposti ramazan, zatim posti još šest dana mjeseca Ševvala kao da je postio čitavu godinu.” (이슬람교도)

3- “Ko klanja teravih 나마즈, vjerujući i nadajući se sevabu i nagradi, biće mu oprošteni (mali) grijesi koje je do tada počinio.” (Muttefekun ‘alejhi)

Nekoliko preporuka koji nam mogu pomoći u našim pripremama za ramazan su:

Dova Allahu dž.š. da ramazan dočekamo zdravi i čvrsti u našoj vjeri.Priča Enes,r.a: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bi kada nastupi mjesec Redžep govorio: „Allahu naš, daj nam bereketa u redžepu i ša`banu,i daj da dočekamo ramazan.”(Ahmed i Taberani)

Radost ovom posebnom gostu koji je na putu ka nama, jer u ovom mjesecu se zatvaraju vrata džehennema a otvaraju dženneta. Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je radovao ashabe dolaskom ramazana, govorio je: “Došao vam je mjesec ramazan, mjesec mubarek, Allah vam je propisao da ga postite, u njemu se otvaraju vrata dženneta a zatvaraju vrata džehennema, u njemu se okivaju šejtani i u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci.

3.Planiranjem unaprijed kako da provedemo ramazan gdje će najviše biti mjesta za ibadete a najmanje za besposlice. Planirajmo da što više: Proučimo Kur’ana, klanjamo nafile namaza pored obaveznih, zikrimo, dovimo, udjeljujemo sadaku, kajemo se Allahu i zahvaljujemo Mu na svim blagodatima, čitamo islamsku literaturu.

Nijjet i namjera da provedemo ramazan u iskrenoj pokornosti Allahu, i u činjenju što više dobrih djela. Ima i osoba koje se za ramazan pripremaju više fizički, a manje psihički tj. duhovno. Pune se frižideri i zamrzivači raznim namirnicama kao da je ramazan mjesec jela i pića a ne mjesec posta.
Ramazan dočekati sa pokajanjem od naših grijeha i sa čvrstom odlukom da se nikada više na vratimo na njih. “I pokajte se Allahu svi vi, 오 신자, kako bi uspjeli.” (En Nur, 31)
Očistiti dušu i osvježiti naše znanje u vezi ramazana i ramazanskih propisa.

Pozivanje u našu vjeru istinskog tevhida. Pozivajmo i našu braću i sestre muslimane da prakticiraju post, da uče Kur’an, da klanjaju 나마즈, daju zekat, sadekatul-fitr itd. U hadisu Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem se navodi: “Tako mi Allaha, da Allah uputi preko tebe samo jednog čovjeka, bolje ti je od najboljeg blaga.” (Muttefekun alejhi)
Dočekati ramazan sa novom stranicom u našem životu: sa tevbom, sa čvrstim slijeđenjem sunneta Muhammeda a.s., sa dobročinstvom prema našim roditeljima, famliji i siromašnima, te sa jačanjem naše veze sa braćom i sestrama u islamu.

Družiti se međusobno, jedni druge na iftare pozivati, jer onaj ko nahrani postača ima nagradu tog postača a i svoju nagradu ako je i on postač.
Napraviti plan naših dnevnih aktivnosti, od ustajanja na sehur pa do lijeganja u postelju. U plan obavezno uvesti učenje Kur’ana, klanjanje namaza u džematu, klanjanje teravije u džematu, dijeljenje sadake, čitanje vjerske literature i što je moguće manje besposlica.
Ramazan bi trebali šest mjeseci ispraćati, a pet ostalih provesti u pripremi za slijedeći dolazak. Očistimo naša srca koja su zaprljana svakodnevnim grijesima jer nam dolazi dragi gost.

Allahu naš, probudi 나스 iz sna i nemara, i primi 나스 u društvo bogobojaznih, uputi 나스 na činjenje dobra, oprosti nama i našim roditeljima, svim muslimanima i muslimankama i pomozi nam da nam ovaj mjesec bude mjesec dobra i lijepih djela. Amin.

빈 | 미디어
위로 가기 버튼