Različite & Teme

 • Opis džehenemskih spratova

  Kaže Uzvišeni Allah: “Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći.” (An-Nisa, 145.) U Džennetu postoje stepeni a najveći stepen Dženneta je El-Firdeus, dok je Džehennem velika provalija, na čijem dnu će biti licemjeri. Uzvišeni Allah je rekao: “Svima će pripasti stepeni shodno…

 • Vjerovanje muslimana u pogledu Isa a.s ( Isusa)

  U Bosni i Hercegovini muslimani i kršćani vijekovima žive zajedno, ali i pored toga mnogima nije poznato da je poslanik Isus, odnosno Isa, alejhis-selam, zajednički i muslimanima i kršćanima. Međutim, vjerovanje muslimana i kršćana u ovog poslanika uveliko se razlikuje i stoga je veoma bitno ukazati na temeljne…

 • Šta trebamo znati o Isau a.s.?

  Isa, a.s., se u Kur’anu spominje u 15 poglavlja (sura), odnosno u više od 90 kur’anskih stavaka (ajeta). Isa, a.s., i njegova majka, časna Merjema, među najcjenjenijim su osobama u ukupnom islamskom nauku. Isa, a.s., je u Kur’anu opisan kao „Duh božiji“, kao „Duh od Njega (Boga)“, kao…

 • Nacionalizam na vagi islama

  Na frapantan i rastući nacionalizam nemuslimanskih naroda u svijetu, koji je u prošlom stoljeću odnio više desetina miliona žrtava, a danas je glavni inkubator islamofobije, mnogi muslimani, na žalost, odgovaraju svojim nacionalizmom: ističu se svoja nacionalna obilježja, te se voli i mrzi, uspostavljaju i raskidaju veze na osnovu…

 • European Union in Saudi Arabia

  March Bloch analizira dva perioda srednjovjekovne Zapadne Evrope. Prvi period počinje raspadom Karolinškog carstva (800-888) i karakterizira ga slabljenje centralne političke vlasti. Tokom ovog perioda, koji je trajao do sredine 11. stoljeća, gustina naseljenosti bila je mala, a trgovina i mogućnost komunikacije i transporta bili su ograničeni. Promet…

 • Simple Summary of the Pillars Islam and Eemaan

  Hvala Allahu, dž.š., koji nas je učinio sljedbenicima Svoga prijatelja Ibrahima, a.s, i miljenika Muhammeda, s.a.v.s. Uzvišeni Allah, dž.š., u Mudroj Knjizi kaže: ”Do Allaha neće doprijeti kurbansko meso niti krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša.” (El-Hadždž, 37.) Definicija kurbana Pod kurbanom se…

 • Islam je lijepo ophođenje prema drugima

  Propisi o kurbanu (I dio) Jedno od pitanja s kojima se srećemo svakoga Bajrama jeste: Za koliko osoba vrijedi jedan kurban? Većina islamskih učenjaka smatrala je da je jedna ovca dovoljna za vlasnika i za njegovu porodicu bez razlike koliki broj članova porodice bio, što su argumentovali mnogim…

 • Islam je lijepo ophođenje prema drugima

  Propisi o kurbanu (II dio) Kada čovjek musliman spozna zašto je neki ibadet propisan, to ga motiviše da ustraje u činjenju tog ibadeta. Stoga su učenjaci pokušali da spomenu mudrosti propisivanja klanja kurbana. U tome je oživljavanje sunneta Ibrahima, a.s., a nareðeno nam je da slijedimo vjeru Ibrahima,…

Back to top button