Quran

  • Šta trebamo znati o Isau a.s.?

    È un, come., se u Kur’anu spominje u 15 poglavlja (sura), odnosno u više od 90 kur’anskih stavaka (versetto). È un, come., i njegova majka, časna Merjema, među najcjenjenijim su osobama u ukupnom islamskom nauku. È un, come., je u Kur’anu opisan kaoDuh božiji“,…

Pulsante Torna in alto