Musa

 • disse il tuo padrone:Chiamami e chiedi, tornerò da te! Veramente, coloro che sono orgogliosi di servirmi - entrerà, sicuro, umiliato all'inferno

  Veliko kur’ansko kazivanje u kome se govori o Musau, come., je i kazivanje koje se navodi u suri Al-Kahf. Pogledamo li ovo kazivanje, nećemo moći shvatiti u kojem se tačno periodu Musaovog života desio ovaj događaj. To može biti događanje koje se,…

 • Raccontare i parlamentari come guida e lezione

  Dopo l'immersione nel mare del Faraone e dei suoi soldati, Musa, come., è, insieme alla sua gente, krenuo prema mjestu na kome će biti sigurni. Tuttavia, u toku tog putovanja pojavili su se alameti koji su pokazivali da su, u pogledu vjere, većina sinova

 • Parliamo di Musa, come. životu i poslanstvu

  Prilikom primanja objave na brdu Turu, Allah, j. S., je Musau saopćio radosnu vijest da će, kao izraz Svoje dobrote, njegova brata Haruna učiniti njegovim pomoćnikom. A nakon toga, Allah, j. S., je Musaa podsjetio na blagodati koju mu je ranije podario:…

 • Parliamo di Musa, come. životu i poslanstvu

  U Kur’anu se, u vezi sa Musaom, come., prenosi slijedeći događaj: I on uđe u grad neopažen od stanovnika njegovih i u njemu zateče dvojicu ljudi kako se tuku, jedan je pripadao njegovu, a drugi neprijateljskom narodu, pa ga zovnu u pomoć

 • Parliamo di Musa, come. životu i poslanstvu

  Musa, come., è, kao što smo vidjeli u prethodnom poglavlju, došao na svijet u jednom veoma haotičnom okruženju. u žvitnoj opasnosti bio je čak i u trenutku samog rođenja. Faraonovom naredbom, sva novorođena muška djeca su ubijana, un, radi robovanja, u životu

 • Hvaljen neka si “– rekoše oni ” mi znamo samo ono čemu si nas Ti poučio; Ti si Sveznajući i Mudri (Qur'an, 2: 32)

  U Kur’anu se ova misija niza vjerovjesnika detaljno objašnjava. Objašnjava se njihovo ponašanje prilikom pozivanja, poteškoće na koje su nailazili i načini njihovog rješavanja te uzoran moral. Ono što su doživljavali vjerovjesnici Allah, j. S., navodi u Kur’anu da bi ljudi uzeli

 • Parliamo di Musa, come. životu i poslanstvu

  Upoznaj mjesto u kojem je Musa, come., živio deset godina Vrlo malo ljudi zna za mjesto gdje je poslanik Musa, come., živio prije nego je postao Allahov poslanik i poslan u misiju dostavljanja vjere faraonu i njegovom narodu, a još je manje

 • Parliamo di Musa, come. životu i poslanstvu

  Zar istinska ljubav nije, kako jedna plemenita mudrost reče, davanje (ako zaista nekog voliš, to dokazuješ time što mu daješ ono što on od tebe potražuje) – pa zar onda mogu voljeti Allaha, a ne činiti ono što mi je naredio i

Pulsante Torna in alto