Fatwa

 • Cosa fanno gli imam quando lavorano?

  Ovu hadisku predaju zabilježio je Dija u djelu ”El-Muhtar”, a prenosilac od Poslanika, come., je Ebu Bekr, Allah bio zadovoljan sa njim. Jedne prilike je Allahov Poslanik, s.a.v.s., govorio ashabima o širku, rekavši da se boji za svoj ummet skrivenog širka koji

 • Come sono morti (il tempio)

  Način gasuljenja mejita (način kupanja umrlog) 1 Preminuli će se staviti na krevet (sto ili podloga u gasulhani, op.M) koji je već pripremljen za pranje. Skinuće mu se sva odjeća, s tim što će mu se prekriti dio tijela od pupka do

 • 'Ko bolje govori od onoga koji poziva Allahu i radi dobra djela i kaže ja sam musliman''.(Fussiletto,33)

  Un beduino chiese al Messaggero di Allah, sallallahu alejhi ve sellem: "Messaggero di Allah, verremo curati??” Messaggero di Allah, sallallahu alejhi ve sellem, Rispondere: "E, trattare voi stessi. Per ogni malattia, Allah ha creato una cura. Chi lo sa lo sa, a ne zna

 • Chi abbandona la preghiera commette infedeltà

  MALEDETTO DIO – Quello che esiste qui in Bosnia, che le persone maledicono Allah in un modo familiare a tutti noi, to je nešto za što učenjaci današnjeg vremena nisu mogli da vjeruju da postoji na planeti dok im studenti sa naših

 • Pojašnjenje propisa i praktične primjene

  Maglia sui calzini

  Sve šerijatsko-pravne škole slažu se da je prilikom uzimanja abdesta (ar. wudū’) umjesto pranja nogu do iza članaka dozvoljeno samo potrati mokrom (mesh) rukom preko mestvi (vrsta kožnih navlaka koje se oblače na nogu) i to pod uvjetima: 1. da su se mestve

 • Fatwa su Zakat

  Fatwa su Zakat

  ZEKAT NA NOVČANICE PITANJE: Na koji način se izdvaja zekat na zlato i srebro, a analogno tome na današnje novčanice? RISPONDERE: Na zlato i srebro se daje 2,5% (ili 1 od 40) na način na koji se to radi jeste da količinu

 • Crescere la barba - hanefijski sez

  Jedno od obilježja po kojima su se poznavali muslimani u raznim sredinama bilo je puštanje brade. Možemo slobodno kazati da je to trajalo skoro sve do posljednjih godina u kojima su muslimani stagnirali potpadajući pod jak utjecaj stranih faktora. Najveći belaj u

 • Danas ste mirisali kao moja majka

  Čuo sam da roditelj, kada djeci daje poklon ili nešto, u tome mora biti pravedan i svakom svom djetetu jednako dati. Da li se to odnosi i na džeparac koji dobivamo, jer ja kao stariji brat dobivam više od mlađeg? Postoji razlika

Pulsante Torna in alto