Audio

 • Kazivanje o Nūhu, alahissalam

  Nakon što su ljudi zaboravljajući na Idrisa, alejhi selam, krenuli da obožavaju njegove nasljednike, Allahove robove koji su se zvali Vedd, Suva, Jegus, Jeuk i Nesr, a koji su i sami podučavali ljude istinskoj vjeri u Jednog Boga, moral im je počeo

 • Nuhovi a.s., sinovi – Ham, Sam, Jafes i Jam

  Nuhovi a.s., figli maschi – Ham, Sam, Jafes i Jam. Semure b. Džundub r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., disse: „Nuh a.s., je imao trojicu sinova: Sam, Ham i Jafes, otac rimljana-bijelaca.“ (Sahih. Mustedrek, Hakim, br.4006.) Hasan rhm., prenosi od Semure r.a.,

 • Arapski jezik (latinično pismo)

  Kunut dova je dova koja se uči na kraju Vitr namaza i ona je sunnet. Vitr-namaz obično se klanja odmah poslije jacijskog sun-sunneta, iako ga je, po mogućnosti, bolje klanjati kasnije, iza pola noći. Ovaj namaz ima 3 rakyat. Prva dva rekata

 • Nel nome di Allah, Misericordioso, Compassionevole

  I due non differiscono sul fatto che lo scopo di imitare i non credenti nel nostro tempo si è ampliato a tal punto che fino ad ora non è esistito nulla di simile, e le ragioni di ciò non sono nascoste, e molto probabilmente l'apertura dei media (leggere: bestidnost), con tutti i suoi metodi,…

 • Allah è il Creatore di ogni cosa e governa ogni cosa. (Zumar, 62.)

  Grazie ad Allah., Signore di tutti i mondi. Portiamo salawat e salam all'ultimo messaggero di Allah e all'amato Muhammad s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu. Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje

 • Allah è il Creatore di ogni cosa e governa ogni cosa. (Zumar, 62.)

  On je Davud ibn Isa. Bio je Allahov rob, poslanik i vladar na području Jerusalema. Nakon smrti Musa a.s. Izraelćani su bili bez svoga vladara oko 356g. Za to vrijeme su bili izloženi napadima Amalika i drugih susjednih naroda. Davud a.s je

 • Allah è il Creatore di ogni cosa e governa ogni cosa. (Zumar, 62.)

  Grazie ad Allah., Signore di tutti i mondi. Portiamo salawat e salam all'ultimo messaggero di Allah e all'amato Muhammad s.a.w.s., na njegove ashabe, porodicu i na sve koji su živjeli i umrli sa vjerom u srcu. Braćo, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje

 • Allah è il Creatore di ogni cosa e governa ogni cosa. (Zumar, 62.)

  Nakon smrti Sulejmana alejhi-s-selama među izraelčanima su se pojavili svakojaki poroci. Počeli su i Allah-ove poslanike ubijati i tada im je Allah dž.š. poslao Eremijja alejhi-s-selama kome je naredio da svome narudo jasno i glasno kaže da imaju srce ali ne shvačaju,…

 • Allah è il Creatore di ogni cosa e governa ogni cosa. (Zumar, 62.)

  U ovom kratkom audio izdanju možete poslušati kazivanje o Hanzeli alejhi selamuPošto vrlo malo posjedujemo informacija o ovom poslaniku najbolje je da poslušate ovaj audio materijalPoslanici (arapski رسول – “resul”), po učenju islama, jesu odabrani ljudi, koji su, po Allahovom

 • Allah è il Creatore di ogni cosa e governa ogni cosa. (Zumar, 62.)

  Hud alejhi selam je pozivao svoj narod ka robovanju u Allaha dž.š., i napuštanju vjere u kipove, jer je to put ka spasu od vatre na Sudnjem danu. “I spomeni brata Adovog, kad je narod svoj u Ahkafu opominjaoa bilo

Pulsante Torna in alto