Tema YouTube

Rumah dan unta akan disiapkan untuk Setan

Pertanda - prof. dr. Šefik Kurdić

U ovom poglavlju ćemo spomenuti najvažnije male predznake bez posebnog komentara, osim tamo gdje to bude neophodno. Za svaki pomenuti predznak, spomenut ćemo i vjerodostojan hadits u kojem se on spominje. Neka je sal avat i selam na našeg Poslanika i na njegovu porodicu!

Kosong | Media
Tombol kembali ke atas