Učimo o Islamu

 • Pet stebrov islama · Tri osnovna načela · Pričanje vere “La ilahe illAllah”

  Vel-Jevmil-AhiriJa vjerujem u Sudnji dan Peti od šest osnovnih temelja imana je “Vjerovati u Sudnji dan (Ahiretski dan, Zadnji dan).” Ovo vrijeme počinje od momenta kad osoba umre i nastavlja se do kraja Kijameta. Ovaj dan se zove Zadnji dan zato što iza njega nema noći,…

 • Islam znači da se čovek treba pokoriti Allahu

  Da bismo mogli biti muslimani, dužni smo naučiti te razumom i srcem prihvatiti islamsko vjerovanje (iman). Islamsko vjerovanje sastoji se od šest temeljnih istina vjere, a zovemo ih Imanski šarti. Temeljne istine vjere su: vjerovati u Boga, Allaha dželle šanuhu (Stvoritelja i Vladara svjetova); vjerovati u Božije meleke

 • Simple Summary of the Pillars Islam and Eemaan

  ZABORAV U NAMAZU (SEHV-I SEDŽDA) Kad čovjek nehotice u namazu učini nešto drukčije nego što zahtijeva propis (izostavi Fatihu, suru ili prvo sjedenje), treba da izvrši dvije sedžde, što zovemo sehv-i sedždom. Sehv-i sedža se čini na ovaj način: Poslije predaje selama na desnu stranu učine se dvije

 • Dokazi za istinska učenja islama koja mi predstavljamo mogu se naći u Časnom Kur'anu

  Ve Kutubihi

  Ve KutubihiJa vjerujem u Božje kitabe Treći od šest temelja imana je, “vjerovati kitabe (knjige) koje je Allah dželle-šanuhu poslao.On je ove kitabe poslao izvjesnim Poslanicima na taj način što im je dao da im ih melek pročita. Nekim je poslao knjige na ploći (levhi),…

 • Kad obaviti Nočni Namaz

  Nočni Namaz pocinje nakon Jacije Namaza i moze se obaviti sve do Sabah Namaza. Poslanik salallahu alejhi ve sellem bi preporucivao da se obavlja u zadnoj trecini Noci, jer se Gospodar spusta na najnize nebo, pa ako mozemo biti od onih koji tada spominju Allaha, budimo, a inace

 • Kako klanjati Ikindiju namaz

  Ikindijski sunnet U vjerodostojnim predajama navodi se da se mogu klanjati dva ili četiri rekata prije ikindijskog farza, dok se nakon njega ne klanjaju dobrovoljni namazi sve dok Sunce ne zađe i to je period u kojem je zabranjeno klanjati opću nafilu. Spomenute nafile od dva ili četiri

 • Da li ste znali?

  Najduza sura u Kur’anu je Al-Bekare. 2. Prvi objavljeni ajeti su u suri El-Alek (Ikre). 3. Jedina sura u Kur’anu koja ne počinje sa bismillom je Et-Tewbe. 4. U Kur’anu ima 114 sura. 5. Sunnet je petkom učiti suru Kehf. 6. Sredina Kur’ana se nalazi u suri Kehf.

 • Ve Bil-Kaderi Hajrihi Ve Šerrihi Minellahi Teala

  Ve Bil-Kaderi

  Ve Bil-Kaderi Hajrihi Ve Šerrihi Minellahi Teala Zadnji od šest osnovnih temelja imana je, “vjerovati u kader [to jeste, da su i] hajr (dobro) i šer (zlo) od Allaha dželle-šanuhu.Sve što se ljudskim bićima dešava, dobro, zlo, korist, šteta, zarada, gubitak, se isključivo dešava po Allahovom dželle-šanuhu

Back to top button