Penceritaan Audio

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  Terima kasih pada Allah., Tuhan seluruh alam. Mari kita bawa salawat dan salam kepada utusan terakhir Allah dan Muhammad s.a.w.s tercinta., kepada teman-temannya, keluarga dan semua yang hidup dan mati dengan iman di hati mereka. Kakak beradik, Saya ingatkan diri saya dan Anda untuk teguh beriman kepada Allah, Malaikat-malaikatnya, buku, deputi,…

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  On je Davud ibn Isa. Bio je Allahov rob, poslanik i vladar na području Jerusalema. Nakon smrti Musa a.s. Izraelćani su bili bez svoga vladara oko 356g. Za to vrijeme su bili izloženi napadima Amalika i drugih susjednih naroda. Davud a.s je bio pokoran Allahu, bio predan ibadetu

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  Terima kasih pada Allah., Tuhan seluruh alam. Mari kita bawa salawat dan salam kepada utusan terakhir Allah dan Muhammad s.a.w.s tercinta., kepada teman-temannya, keluarga dan semua yang hidup dan mati dengan iman di hati mereka. Kakak beradik, Saya ingatkan diri saya dan Anda untuk teguh beriman kepada Allah, Malaikat-malaikatnya, buku, deputi,…

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  Nakon smrti Sulejmana alejhi-s-selama među izraelčanima su se pojavili svakojaki poroci. Počeli su i Allah-ove poslanike ubijati i tada im je Allah dž.š. poslao Eremijja alejhi-s-selama kome je naredio da svome narudo jasno i glasno kaže da imaju srce ali ne shvačaju, da imaju oči ali ne vide,…

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  U ovom kratkom audio izdanju možete poslušati kazivanje o Hanzeli alejhi selamuPošto vrlo malo posjedujemo informacija o ovom poslaniku najbolje je da poslušate ovaj audio materijalPoslanici (arapski رسول – “resul”), po učenju islama, jesu odabrani ljudi, koji su, po Allahovom nalogu, ljudima donosili Allahove savjete i

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  Hud alejhi selam je pozivao svoj narod ka robovanju u Allaha dž.š., i napuštanju vjere u kipove, jer je to put ka spasu od vatre na Sudnjem danu. “I spomeni brata Adovog, kad je narod svoj u Ahkafu opominjaoa bilo je i prije njega i poslije

 • Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim. (Zumer, 62.)

  Ibrahim, ‘alejhisselam, uživa veliki ugled među sljedbenicima triju vjera: jevrejstva, kršćanstvai islama. On spada u najodabranije poslanike i borio se na putu vjere ka robovanju Allahuizlažući sebe u propast. Bio je primjer požrtvovanja na putu vjerei živi primjer iskrenosti uljubavi prema svome Gospodaru.Otac je svih vjerovjesnika (ebu-l-enbija’), karena…

 • Istinita kazivanja o vjerovjesnicima i poslanicima. A u pričanju o njima je ibret za one koji razumijevanja imaju.

  Pobožna Merjema Govorio sam vam, u predhodnom kazivanju, o ovoj dobroj ženi, koja je došla na svijet nakon što je Allah uslišao dovu njene majke da joj podari djete. Objasnio sam vam kako je djevojčica prešla u sveti hram i kako se Zekerijja, alejhis-selam, brinuo o njoj. Ta

Tombol kembali ke atas