• Liječenje ovisnost o masturbiranju

   Sedamdeset hiljada ljudi će ući u Džennet

   ODGOVOR: Alejkumusselam! Prvo što ti preporučujemo je ono što je Poslanik, Isten áldja meg és adja el őket, preporučio svom Ummetu, a…

  • Sura sa Prevodom

   Kuran kao lijek za ljudska srca

   Sure sa prevodom El-Fatiha EL-HAMDU LILLAHI RABBI-L-ALEMIN. ER-RAHMANI-R-RAHIM. MALIKI JEVMI-D-DIN. IJJAKE NA`BUDU VE IJJAKE NESTEI`IN. IHDINE-S-SIRATA-L-MUSTEKIM. SIRATALLEZINE EN`AMTE ALEJHIM.

  • Časni hram ( Kaba )

   Različitost mora biti shvaćena kao milost

   Razumijevanje ovog ajeta moguće je s brojnih stajališta: 1) Kjaba se nalazi u položaju srca Zemlje. Ona je stub

  • Djela koja čuvaju čovjeka

   Islamska akida (vjerovanje) je čvrsto vjerovanje u Allaha Uzvišenog

   Abdur-Rahman ibni Semure, r.a, je rekao:”Jednoga dana došao nam je Poslanik, s.a.v.s, i rekao: “Juče sam zaista u svom

  • Imam koji nema smirenosti u namazu

   Dova za sreću u ljubavi / Dova za ispunjenje želje

   Pitanje: Koji je propis obavljanja namaza za imamom (hodžom) koji nema smirenosti u namazu. I kako treba postupiti kada

  • Pokrivanje muslimanki kao izazov

   Bila je poznata po svom nadimku koji je bio jedinstven

   Pokrivanje muslimanki kao izazov univerzalnim ljudskim pravima. Pišem ovo kao neko ko duboko vjeruje da žene i muškarci zaslužuju

  'Fel a tetejéhez' gomb