Akšam

  • איך להתפלל תפילת ערבית

    Akšamski sunnet prije i nakon farza Sunnet Allahovog Poslanika, אלוהים יברך אותך וימכור אותם, potvrđuje da je prije akšamskog farza dozvoljeno klanjati dva rekata nafile, a koji nisu sastavni dio dvanaest potvrđenih rekata, i da se nakon akšamskog farza klanjaju dva rekata nafile,…

כפתור חזרה למעלה