Livre

 • Qu'est-ce qu'une fatwa et quelle est sa force

  QUESTION: Dok pisem ovo pitanje obuzima me veliki stid, ali moram upitati u vezi s tim. À savoir, udata sam i imam djecu, prokleti sejtan prisao mi je sa strane sa koje sam se najmanje nadala. Zbog obaveznosti zaradjivanja moj muz je cesto

 • Chevalier de l'Islam (Salahuddin Ejjubi)

  Salahuddin Ejjubi, le libérateur de Jérusalem dans sa jeunesse, quand il a vu un soldat chrétien torturer un vieux musulman, jura qu'il ne rirait pas tant qu'il n'aurait pas libéré Jérusalem. Et il a rempli sa promesse. Il s'est moqué d'aujourd'hui, 4.mars 1193, pred svoje preseljenje na ahiret.

 • L'histoire de Moussa, comme. et Pharaon

  Faraon je bilo vladar Egipta. Oholost ga je dovela dotle da je pozvao ljude da mu se, umjesto Allahu, klanjaju. L'Exalté dit: “I sabrao je i povikao: Ja sam gospodar vaš najveći, on je rekao.” (En-Naziat, 23-24) Imam Es-Suddijj [1] prenosi od

 • Pretražite našu bazu znanja, čestih pitanja i iskustva. Stojimo Vam na raspolaganju za dodatna objašnjenja ili pitanja.

  QUESTION: Iskreno vjerujem u Allaha i Njegove Knjige. Elhamdulillah, moje uvjerenje raste iz dana u dan. Želim vas pitati: U Kur’anu se uvijek spominje kako će muškarci biti nagrađeni, kako će imati hurije…, tako da se priča kako je islam vjera u

 • Quelles sont les règles du jeûne le jour de l'Achoura ??

  FIKHSKO-PRAVNA PITANJA VEZANA ZA POST NA DAN AŠURE: 1- Sunnet je da se posti dan Ašure i za post dana Ašure se obaćaje nagrada oprosta grijeha u protekloj godini. Kazao je Ibn Abbas, R.a.: ”Nisam vidio da se Allahov Poslanik trudi u

 • Le mois de Muharram et Achoura

  Svaka zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavat i selam na Allahovog najodabranijeg roba Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe. Allahov mjesec muharrem prvi je mjesec u hidžretskoj godini, i zadnji od tri sveta mjeseca koja dolaze zaredom: zul-ka’de,…

 • Extermination en silence

  Muslimanska manjina u Mijanmaru i dalje je izložena stravičnim zločinima u kampanji etničkog čišćenja. Već sedmicama traje svirepo ubijanje djece i muškaraca od strane mijanmarske vlade i budističkih ekstremista, a desetine hiljada ljudi bježe iz pokrajine Arakan u Bangladeš. Zvuci eksplozija i

 • Témoins instructifs islamiques

  Razilaženje u vjeri islamu strogo je zabranjeno. Smatra se velikim grijehom i ima katastrofalne posljedice po zajednicu muslimana. U narednim redovima spomenut ću najpogubnije. Povod uništenja naroda Ibn Mesud, Allah bio sa njime zadovoljan, rekao je “Čuo sam jednog čovjeka kako uči

Bouton retour en haut de la page