l'audio

 • Raconter Nūh, alaïhissalam

  Nakon što su ljudi zaboravljajući na Idrisa, alejhi selam, krenuli da obožavaju njegove nasljednike, Allahove robove koji su se zvali Vedd, Suva, Jegus, Jeuk i Nesr, a koji su i sami podučavali ljude istinskoj vjeri u Jednog Boga, moral im je počeo

 • Nuhovi a.s., sinovi – Ham, Sam, Jafes i Jam

  Nuhovi a.s. fils

  Nuhovi a.s., fils – Ham, Sam, Jafes i Jam. Semure b. Džundub r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., a dit: „Nuh a.s., je imao trojicu sinova: Sam, Ham i Jafes, otac rimljana-bijelaca.“ (Sahih. Mustedrek, Hakim, br.4006.) Hasan rhm., prenosi od Semure r.a.,

 • arabe (écriture latine)

  Kunut dova je dova koja se uči na kraju Vitr namaza i ona je sunnet. Vitr-namaz obično se klanja odmah poslije jacijskog sun-sunneta, iako ga je, po mogućnosti, bolje klanjati kasnije, iza pola noći. Ovaj namaz ima 3 rekata. Prva dva rekata

 • Au nom d'Allah, Miséricordieux, Compatissant

  Dvoje se ne razilaze oko toga da se obim oponašanja nevjernika u ovom našem vremenu proširio do te mjere da slično nije postojalo do sada, i razlozi toga nisu skriveni, a najvjerovatnije da je medijska otvorenost (lis: bestidnost), sa svim svojim metodama,…

 • Allah est le Créateur de tout et Il gouverne tout. (Zumar, 62.)

  Merci à Dieu., Seigneur de tous les mondes. Apportons salawat et salam au dernier messager d'Allah et bien-aimé Muhammad s.a.w.s., à ses compagnons, famille et à tous ceux qui ont vécu et sont morts avec la foi dans leur cœur. Frères, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje

 • Allah est le Créateur de tout et Il gouverne tout. (Zumar, 62.)

  Il est Davud ibn Isa. Il était un esclave d'Allah, prophète et souverain dans la région de Jérusalem. Nakon smrti Musa a.s. Izraelćani su bili bez svoga vladara oko 356g. Za to vrijeme su bili izloženi napadima Amalika i drugih susjednih naroda. Davud a.s je

 • Allah est le Créateur de tout et Il gouverne tout. (Zumar, 62.)

  Merci à Dieu., Seigneur de tous les mondes. Apportons salawat et salam au dernier messager d'Allah et bien-aimé Muhammad s.a.w.s., à ses compagnons, famille et à tous ceux qui ont vécu et sont morts avec la foi dans leur cœur. Frères, podsjećam sebe i vas na čvrsto vjerovanje

 • Allah est le Créateur de tout et Il gouverne tout. (Zumar, 62.)

  Nakon smrti Sulejmana alejhi-s-selama među izraelčanima su se pojavili svakojaki poroci. Počeli su i Allah-ove poslanike ubijati i tada im je Allah dž.š. poslao Eremijja alejhi-s-selama kome je naredio da svome narudo jasno i glasno kaže da imaju srce ali ne shvačaju,…

Bouton retour en haut de la page