Thème YouTube

Présages – La disparition des hommes

Présages - prof. Docteur. Sefik Kurdic

Une série sur les présages du Jour du Jugement.

Predznaci Sudnjeg dana su oni koji ukazuju da se kraj svijeta približio. Ovi predznaci neće biti spoznati pameću već pomoću Kur’ana i sunneta. U knjigama hadisa koje govore o smutnjama i predznacima Sudnjeg dana je mnogo onih vezanih baš za ovu temu.

Kada se Allahovom voljom približi kraj dunjaluka, odvit će se neki događaji koji će ukazati na to da se Sudnji dan približio. Jedna skupina predznaka Sudnjeg dana je objašnjena u Kur’anu, a druga u hadisima. Dans les livres de hadiths, u dijelovima pod nazivom “Fitnei “Predznaci Smaka svijeta“, Il y a beaucoup de hadiths qui parlent de ce sujet. Érudits islamiques, en étudiant et en analysant ces hadiths, utvrdili su da su kao prvi predznaci Smaka svijeta.

Vacant | Médias
Bouton retour en haut de la page