Fatwas & Règlements

Jeûner après Achoura?

Arrangé par: Zijad Ljakić

QUESTION: Esselamu alejkum šejh.
Mene zanima ima li vjerodostojan hadiths u kojem se kaže da, da treba postiti dan nakon Ašure sa ciljem razlikovanja od jevreja. Pitam zato što je jedan nas daija napisao da nema vjerodostojnih hadisa po tom pitanju, osim da se može postiti dan prije i Ašuru, a ne Ašuru i dan poslije. Da te Allah nagradi.

RÉPONSE: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, et puis:

U dva vjerodostojna hadisa koje bilježi musulman u svom Sahihu je došlo da je mustehab postiti dva dana u mjesecu Muharremu i to:

– 9. Muharrem, tj. dan prije Ašure i

– 10. Muharrem, tj. dan Ašure.

Prenosi se od Ebu Katade el-Ensarija, Radiyallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio upitan za post na dan Ašure, pa je odgovorio: „Briše grijehe za prošlu godinu.“ Écris le musulman.

Prenosi se od Abdullah Ibn Abbas, Radiyallahu anhuma, qu'il a dit: „Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio dan Ašure i naredio da se posti, rekli su mu: Ô Messager d'Allah, to je dan koji veličaju židovi i kršćani. Pa je rekao: ‘Kada dođe sljedeća godina, inšallah, postit ćemo deveti dan (Muharrema)'. I nije nastupila sljedeća godina, et le Messager d'Allah, sallallahu alejhi ve sellem, je preselio“. hadiths bilježi musulman.

Što se tiče hadisa u kojem je došlo da se posti i dan poslije Ašure, tj. 11. Muharrem, taj hadiths se prenosi od Ibn Abbas, Radiyallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a dit: „Postite dan Ašure i razlikujte se od židova, postite dan prije i dan poslije“.

Bilježe ga Ahmed, Bejheki uŠu’abul-iman“, Ibn Huzejme i Bezzar.

Sa osim hadisom skupina učenjaka dokazuje preporučenost posta 11. Muharrema, tj. dana poslije Ašure.

Cependant, hadiths je ocijenjen slabim, po nekima- veoma slabim.

Kaže El-Hesemi da je u njegovom senedu ravija Mohammed Ibn ebi Lejle, a on je slab. hadiths je slabim ocijenio Ibn Hadžer, šejh Albani, Šu’ajb Arnaut i mnogi drugi muhaddisi. Slabost hadisa se vraća na raviju Muhammeda Ibn ebi Lajlu koji je bio slabog pamćenja, a još se izdvojio sa tekstom ovog hadisa.

Ispravno je da se sa ovim slabim hadisom ne može dokazivati preporučenost posta dana poslije Ašure.

Takođe, nije ispravno smatrati da je preporučeno postiti dan poslije Ašure (11. Muharrema) argumentirajući Temps da je propisano razlikovati se od židova. car c'est un prophète, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio u vjerodostojnom hadisu kojeg bilježi musulman da se od njih razlikujemo sa postom devetog dana Muharrema, tj. dana prije Ašure, a ne jedanaestog.

Ibn El-Kajjim je shodno vrijednosti i nagradi post dana Ašure podijelio na tri stepena:

prvi stepen sa najmanjom nagradom posta- post samo dana Ašure,

drugi stepen sa srednjom nagradompost dana prije Ašure i dana Ašure i

treći stepen sa najvećom nagradompost dana prije i dana poslije Ašure i samog dana Ašure.

Pošto je treći stepen zasnovan na slabom hadisu, nije prihvatljiva ova podjela vrijednosti posta dana Ašure.

Treba naglasiti da nije mekruh (pokuđeno) postiti samo dan Ašure. Ovo su naglasili šejhul-Islam Ibn Tejmije i hanbelijski učenjak El-Merdavi. A svakako da je bolje i vrijednije postiti i dan prije Ašure.

Selon, to što je taj daija napisao da nema vjerodostojnih hadisa po tom pitanju dana poslije Ašure, to je tačno.

Ve billahi tevfik.

Vacant | Médias
Bouton retour en haut de la page