Différent & thèmes

 • Que font les imams quand ils travaillent?

  Ovu hadisku predaju zabilježio je Dija u djelu ”El-Muhtar”, a prenosilac od Poslanika, comme., je Ebu Bekr, Allah bio zadovoljan sa njim. Jedne prilike je Allahov Poslanik, s.a.v.s., govorio ashabima o širku, rekavši da se boji za svoj ummet skrivenog širka koji je skriveniji od hoda mrava. Alors…

 • Comment ils sont morts (le temple)

  Način gasuljenja mejita (način kupanja umrlog) 1 Preminuli će se staviti na krevet (sto ili podloga u gasulhani, op.M) koji je već pripremljen za pranje. Skinuće mu se sva odjeća, s tim što će mu se prekriti dio tijela od pupka do koljena. Onaj ko gasuli prvo će

 • Predznak Sudnjeg dana

  Predznak Sudnjeg dana: Dolazak vremena kada će čovjek biti prinuđen izabrati između nemoći i razvratnog života Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas je obavijestio da će doći vrijeme kada će čovjek biti prinuđen da bira između dvoga: ili da ode u razvrat ili da bude proglašen nemoćnim, ou…

 • 'Ko bolje govori od onoga koji poziva Allahu i radi dobra djela i kaže ja sam musliman''.(Fussilet,33)

  Neki beduin je upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, hoćemo li se liječiti?” Messager d'Allah, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Da, liječite se. Za svaku bolest Allah je stvorio i lijek. Zna ga onaj koji zna, a ne zna onaj koji ne zna.”1 U sunenima

 • Cinq piliers de l'islam · Trois principes de base · Témoignage de foi "La ilaha illAllah"

  Nakon što je Uzvišeni Allah stvorio insana, i za njegovo privremeno boravište mu odredio ovaj prolazni dunjaluk, iskušao ga je brojnim iskušenjima. Nema sumnje da je jedno od takvih iskušenja i bolest koja ga povremeno snalazi. Bolest se u Kur’anu spominje u dva oblika: bolest koja snalazi čovjekovo

 • Résumé simple des piliers de l'islam et de la foi

  “Ko uvede u praksu neki pozitivan postupak koji bude nakon njega prakticiran, imat će nagradu za njega, ali i nagradu svih onih koji ga poslije njega budu činili, a da se njihova nagrada neće ništa umanjiti. Ko, pack, uvede u praksu neki ružan postupak, radnju koja bude prakticirana,imat

 • A kada na namaz ustaju, lijeno se dižu

  Une des méthodes qui contribue à la guérison est, sans aucun doute, et hijama. C'est hijama, En fait, processus d'extraction, respectivement, aspirer et expulser le sang impur du corps à l'aide de tasses ou de flacons placés à certains endroits du corps de la personne malade. Te čaše se priljepljuju za tijelo putem izazvanog vakuma nastalog

 • Celui qui abandonne la prière commet l'infidélité

  PSOVANJE BOGAOno što postoji kod nas u Bosni, da ljudi psuju Allaha na način koji je svima nama poznat, to je nešto za što učenjaci današnjeg vremena nisu mogli da vjeruju da postoji na planeti dok im studenti sa naših prostora nisu za to rekliBilo

Bouton retour en haut de la page