Différent & thèmes

Prière spirituelle, prière volontaire

deux-Namaz, dobrovoljni Namaz koji se može klanjati petnaeset minuta poslije izlaska sunca pa do deset minuta do nastupanja podne-namaza. Velika je vrijednost ovog dobrovoljnog namaza. Postoji veći broj hadisa koji govore o tome. Ovaj Namaz je odlika iskrenih Allahovih robova. Héraut de la foi, sallallahu alejhi ve sellem, Il a dit: “deux-Namaz redovno obavlja samo onaj ko je Allahu odan; to i jest Namaz Gospodaru odanih robova” (Ibn Huzejma i el-Hakim. Šejh el-Albani je ovaj hadiths uvrstio u prihvatljiva predanja.)

Le Messager d'Allah a dit, sallallahu alejhi ve sellem: ”Svako jutro na svaki zglob se treba dati sadaka, svaki tesbih (izgovoreno SubanAllah) est la charité, svako izgovoreno Elhamdulillah je sadaka, svako izgovoreno La ilahe illallah je sadaka, svaki izgovoreni tekbir- Allahu ekber je sadaka, naredjivanje dobra je sadaka,odvraćanje od zla je sadaka, A SVE TO ZAMJENJUJE DVA REKATA deux NAMAZA.” (musulman)

Jutarnji (deux) Namaz se može klanjati od dva do osam, a po nekima, i do dvanaest rekata. Selam će se predavati nakon svaka dva rekata. Nije propisan zikr,Ajetul-kursija i dova nakon ovog namaza. deux Namaz se klanja pojedinačno.

Odvojimo vremena prije podne da klanjamo bar dva rekata dobrovoljnog namaza, jer imajmo na umu ove stvari:

Abou Hurairah, R.a., prenosi da je Allahov Poslanik prošao pored kabura koji je bio tek zakopn, pa je kazao: „Dva veoma kratka rekijata, koja vi prezirete i pocijenjujete, kada bi ovaj mogao dodati u svoja djela, njemu bi bilo draže nego ostatak dunjaluka.“ (Ibn Mubarek, u ‘Zuhdu’ 1 / 10 chaîne. broj: 31; šejh Albani ovaj hadiths je ocijenio vjerodostojnim. Regarder: Es-Sahiha, 3 / 377, broj hadisa: 1388)

Dobrovoljni namazi su i uzrok ulaska u Džennet. Prenosi se da je RebiaIbn Ka’b zatražio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bude sa njim u Džennetu pa mu je on odgovorio da što više čini sedždu, tj. da što više klanja dobrovoljni Namaz. (musulman)

Messager d'Allah, sallallahu ‘alejhi ve selleme, il a dit: “Allah, js, il dit: ”…Najdraže čime Mi se Moj rob približava jeste ono čime sam ga zadužio (farzovi), a zatim Mi se on približava nafilama (sunnetima) sve dok ga ne zavolim…”

Jutarnji (deux) Namaz je dobrovoljni Namaz koji se može klanjati u periodu nakon što sunce izađe (odskoči, podigne se na horizontu) pa sve do pred podne (oko pola sata).

Bilježi hafiz Ibni Hadžer el-Askelani u svome komentaru na Buharijin sahih da je imami Hakim sakupio posebno djelo u kojem je sabrao sve hadise koji govore o deux namazu. Prenosi ih preko 20 ashaba.

Ovaj podatak je jasan pokazatelj da je deux Namaz bio vid dobrovoljnog ibadeta kojeg su, shodno svojim mogućnostima, prakticirali i ashabi i Allahov Poslanik Mohammed, s.a.v.s.

Svako jutro na svaki zglob se treba dati sadaka, svaki tesbih (izgovoreno SubanAllah) est la charité, svako izgovoreno Elhamdulillah je sadaka, svako izgovoreno La ilahe illallah je sadaka, svaki izgovoreni tekbir- Allahu ekber je sadaka, naredjivanje dobra je sadaka,odvraćanje od zla je sadaka, A SVE TO ZAMJENJUJE DVA REKATA deux NAMAZA.” (musulman)

Navedena hadiska predaja dovoljan nam je podsticaj da ovaj Namaz ponekada i mi klanjamo, kad nam to temps i okolnosti dozvole.

Jutarnji (deux) Namaz se može klanjati od dva do osam, a po nekima, i do dvanaest rekata. Selam će se predavati nakon svaka dva rekata.

Nije propisan zikr, Ajetul-kursija i dova nakon ovog namaza, ali nema smetnje ako bi neko od klanjača ponekada i to prakticirao.

deux Namaz se klanja pojedinačno. Može se klanjati i u džamiji, ali i drugdje (u svojoj kući, na njivi …).

Neki učenjaci smatraju da je ovaj Namaz najbolje klanjati u periodu od oko sat do sat i po prije podne namaza, a sve zbog hadiske predaje, koja govori na ovu temu.

Vacant | Médias
Bouton retour en haut de la page